Tin mới

Vĩnh Long triển khai công tác giới thiệu người ứng cử

(Mặt trận) - Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Kiên hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với người ứng cử. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên cho biết, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương là 12; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 102. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng thông báo cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; trong đó, nghiên cứu kỹ các bước giới thiệu người ra ứng cử và phối hợp triển khai thực hiện tốt bước 2 của quy trình hiệp thương, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và quy trình thực hiện cuộc bầu cử; động viên nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị cố gắng lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ uy tín tại nơi công tác, nơi cư trú để giới thiệu ra ứng cử và thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất đến hết ngày 11/3/2021; thời gian nhận hồ sơ ứng cử chậm nhất là vào 17 giờ ngày 14/3/2021.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản