Tin mới

Vĩnh Phúc: Đồng ý cho 2 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH

(Mặt trận) - Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị. Ảnh: Kim Ly 

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV.

Kết quả, 10/10 người (trong đó có 8 người địa phương, 2 người do Trung ương giới thiệu) được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm 100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với 2 trường hợp tự ứng cử, hầu hết cử tri nơi công tác, nơi cư trú bày tỏ ý kiến nhận xét không đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị thống nhất đồng ý cho 2 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH, đồng thời quyết định lập danh sách chính thức 8 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, có cơ cấu, thành phần: Nữ 5 người (62,5%), ngoài Đảng 1 người (12,5%), trẻ tuổi 1 người (12,5%).

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ 1 người (12,5%); Thạc sỹ 3 người (37,5%); Đại học 4 người (50%). Trình độ lý luận: Cử nhân, Cao cấp: 4 người (50%), Trung cấp 3 (37,5%).

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đa số các ứng cử viên được cử tri nơi cư trú bày tỏ tín nhiệm cao, trong đó có 95 người đạt tỷ lệ 100%; có 4 người đạt tỷ lệ từ 93% đến 99,2%; có 1 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dưới 50%, là trường hợp tự ứng cử.

Hội nghị thống nhất đồng ý cho 14 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời quyết định lập danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có cơ cấu, thành phần: Chuyên trách công tác Đảng 14 người (16,5%), công tác khối chính quyền 43 người (50,6%), Mặt trận và các tổ chức thành viên 16 người (18,8%), tổ chức kinh tế 6 người (7,1%), tôn giáo 1 người (1,2%), thành phần khác 5 người (5,8%).

Nữ 38 người (44,7%), trẻ tuổi 32 người (37,6%), ngoài Đảng 11 người (12,9), dân tộc 2 người (2,4%). Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ 6 người (7,1%), Thạc sỹ 33 người (38,8%), Đại học 40 người (47,1%), Cao đẳng, Trung cấp: 5 người (5,9%), dưới Trung cấp: 1 (1,2%). Về trình độ lý luận: Cử nhân, Cao cấp 45 người (52,9%), Trung cấp 28 người (32,9).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản