Tin mới

Vĩnh Phúc: Góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

(Mặt trận) -Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu tại hội nghị.

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025" được xây dựng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và MTTQ trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức và phát huy tốt vai trò của các thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ); đồng thời, phát huy tính dân chủ trong việc chấp hành, thực hiện quy định của pháp luật.

Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khắc phục, góp phần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2017 đến tháng 6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hơn 30 cuộc tuyên truyền, phố biến các nội dung, văn bản của Luật Đầu tư công đến Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách MTTQ cấp huyện/thành phố, cấp xã/phường, các thành viên Ban GSĐTCCĐ và nhân dân; 12 cuộc tập huấn về phạm vi, hình thức tổ chức và phương thực hoạt động của Ban GSĐTCCĐ, về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát trong quá trình triển khai đối với từng loại hình dự án.

Toàn tỉnh đã thành lập được 152 Ban GSĐTCCĐ với 1.259 thành viên, mỗi ban có 7-11 thành viên. Các ban đã tiến hành giám sát đối với 2.705 công trình, dự án. Thông qua đó, đã phát hiện nhiều vụ vi phạm, chủ yếu về xây dựng cơ sở hạ tầng, về số lượng và chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng, vi phạm về đất đai, môi trường… Hằng năm, Ban GSĐTCCĐ đã kiến nghị hơn 550 vụ việc, trong đó đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, xử lý hơn 500 vụ việc, đạt hơn 90%.

Góp ý vào dự thảo đề án, các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung của đề án; đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh bổ sung thêm các căn cứ, luận cứ thể hiện rõ sự cần thiết phải ban hành đề án.

Trong phần II về mục tiêu, giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban GSĐTCCĐ cần thể hiện rõ mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của cộng đồng và đưa ra các tiêu chí, lộ trình thực hiện của từng quý, từng năm, giai đoạn; các thực trạng đưa ra phải logic gắn với giải pháp.

 Đại biểu Hội đồng tư vấn tham gia góp ý dự thảo đề án.

Cùng với đó, cần đánh giá, chỉ rõ những bất cập của thể chế, những hạn chế trong việc công khai, minh bạch thông tin về đầu tư xây dựng; vấn đề nhận thức, ý thức pháp luật của cả chủ đầu tư, nhân dân…

Một số đại biểu đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng lại kết cấu của đề án, bổ sung, lược bỏ một số câu từ cho phù hợp, bảo đảm sự chặt chẽ; có trích dẫn nguồn các nội dung của mục sự cần thiết xây dựng đề án.

Bổ sung phần giải pháp, thêm nội dung về nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của các thành viên Ban GSĐTCCĐ; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, đề cương và cách thức tổ chức giám sát để cuộc giám sát đi đúng, đi trúng vào vấn đề.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của Ban GSĐTCCĐ; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng; thường xuyên sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh cho biết đây là cơ sở thực tiễn để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Hoàng Hà – Báo Vĩnh Phúc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản