Tin mới

Vĩnh Phúc: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Ngày 14/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2019-2024), sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Toàn cảnh Hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là chương trình, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội.

MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn.

Công tác an sinh xã hội, vận động, giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai, nhân đạo, từ thiện được MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc triển khai tích cực. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý mão 2023, bên cạnh việc phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo từ nguồn ngân sách, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tổ chức vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua Ủy ban MTTQ và Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số 18.187 suất quà với tổng số tiền 10 tỷ 605 triệu đồng.

MTTQ cũng huy động và triển khai hỗ trợ xây dựng được 44 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên và MTTQ các huyện, thành phố đã triển khai và xây dựng hỗ trợ đoàn viên, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023, vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân… ủng hộ xây dựng Quỹ. Tham dự và đăng ký ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên tại Lễ phát động trực tuyến do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Sau đó đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị vừa được hội nghị cử bổ sung vào Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 

MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” thông qua việc duy trì và nhân rộng 1.341 mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, được đông đảo các tầng lớp nhân dân áp dụng trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Lao động giỏi” , “Lao động sáng tạo” các phong trào “Tổ tự quản”, “Tổ hoà giải”, “Khu dân cư 3 không”...

Tổ chức phát động trong hệ thống Mặt trận phong trào thi đua do UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống - xã hội với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

Đặc biệt, MTTQ chủ trì vận động thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức các hội thảo; tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phân công chủ trì thực hiện 14 tiêu chí về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Việc duy trì và nhân rộng hoàn thành tối thiểu 10 tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp xã, phường, thị trấn năm 2023 được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng. Đến nay, 9/9 huyện, thành phố đã tổ chức đăng ký và đang triển khai thực hiện 1.634 tuyến đường kiểu mẫu.

MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nêu cao vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị Ủy ban MTTQ các cấp, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách, quỹ cứu trợ, quỹ người nghèo theo đúng quy định của pháp luật… là nơi tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ 6 huyện, thành phố, Chủ tịch MTTQ của hơn 30 xã, phường, thị trấn và 135 Ban CTMT, hơn 20 nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn để khảo sát, trao đổi, nắm bắt thông tin phản ánh của nhân dân và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; kiện toàn, bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2023, thực hiện phương châm gần dân sát dân để các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng thuận về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách định hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” tặng 3 cá nhân Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 

Tại Hội nghị, 3 đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc được nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản