Vĩnh Phúc: Ký kết chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên

(Mặt trận) -Ngày 17/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2024.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước ở các khu dân cư”...

Hàng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức mình phát động, như Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2017 - 2021”, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Ngày Chủ nhật xanh”...

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của hơn 300 mô hình thực hiện các nội dung của cuộc vận động; tổ chức vận động được gần 150 tỷ đồng dành cho an sinh xã hội.

Đối với Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước ở các khu dân cư” được triển khai tới tất cả các huyện, thành phố nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Phong trào đã vận động nhân dân hăng hái tham gia thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan ngõ xóm tại các khu dân cư. Phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng hơn 600 km cống, rãnh thoát nước tại các khu dân cư.

Kết thúc phần ký kết chương trình phối hợp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy đã thông báo gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động tập trung với quy mô cấp tỉnh để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy sẽ giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là cơ quan chủ trì và các tổ chức chính trị xã hội là các đơn vị thành viên thực hiện. Do vậy, MTTQ và các tổ chức thành viên cần có sự bàn bạc, thống nhất để tổ chức chương trình chào mừng thiết thực, có ý nghĩa và tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh.

Sau các ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đã thống nhất với chủ đề, cách thức tổ chức và nội dung của hoạt động chào mừng tập trung sẽ có 2 phần, liên hoan văn hóa-văn nghệ và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đây sẽ là hoạt động vừa tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của từng tổ chức thành viên đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, vừa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thống nhất chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm làm tờ trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để có thể triển khai chương trình trong tháng 9/2020.

Bùi Hà

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản