Yên Bái: 380 cán bộ Mặt trận Tổ quốc được tập huấn nghiệp vụ

(Mặt trận) -Ngày 23/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho 380 cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp năm 2022.

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Lào Cai: Các tập thể, cá nhân ủng hộ trên 2,3 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Gia Lai: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe quán triệt, học tập các chuyên đề: công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư; giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu giai đoạn 2021 - 2025 và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc chương trình; các nội dung về tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022. 

Cùng với đó, các đại biểu được nghiên cứu nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình hành động của MTTQ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trên cơ sở được tiếp thu, lĩnh hội kiến thức tại Hội nghị sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp ngày càng phát huy tốt hơn vai trò phản biện xã hội đối với các dự luật, dự thảo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giám sát các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên, công chức.

Hồng Oanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản