Tin mới

Yên Bái: Biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 - 2019

(Mặt trận) -Chiều 8/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ), giai đoạn 2014 - 2019. Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các Trưởng ban TTDN và Trưởng ban GSĐTCĐ tiêu biểu, giai đoạn 2014 - 2019.

Giai đoạn 2014 - 2019, các ban TTND đã tiến hành 2.725 cuộc giám sát; phát hiện và kiến nghị giải quyết, thu về cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn mét vuông đất; tham gia giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt cho HĐND xã bầu; tham gia giám sát đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu cấp xã.

Đồng thời, giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Ban GSĐTCĐ, các tổ chức thành viên của MTTQ giám sát dự án bằng vốn đầu tư của Nhà nước… 

Trong 5 năm hoạt động, Ban GSĐTCĐ đã giám sát trên 2.400 công trình, dự án bao gồm: các công trình xây dựng như đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, trường học, công trình nước sạch trên địa bàn; các ý kiến của Ban giám sát đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư xem xét, giải quyết, khắc phục kịp thời về lỗi kỹ thuật, chất lượng vật liệu công trình, tiến độ, thời gian thực hiện. 

Nhằm phát huy tốt vai trò của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 20 lớp tập huấn cho gần 3.000 lượt người tham dự. Trong đó, có chuyên đề về công tác TTND, GSĐTCĐ với nội dung thường xuyên được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn địa phương. 

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương, điển hình tiên tiến; góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông  biểu dương những thành tích mà Ban TTND và Ban GSĐTCĐ đã đạt được. 

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban TTND và Ban GSĐTCĐ; kiến nghị những vấn đề cần được bồi dưỡng, tập huấn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán khẩn trương triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chuẩn bị tốt cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11…

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 50 Trưởng ban TTND và Trưởng ban GSĐTCĐ tiêu biểu, giai đoạn 2014 - 2019.

Mai Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản