Yên Bái đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND

(Mặt trận) -Ngày 18/3, Hội nghị hiệp thương lần 2 của Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX là 107 người.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ. 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND; những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định; báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ…

Sau khi thảo luận, với tinh thần thống nhất cao, Hội nghị hiệp thương lần 2 đã biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (2021-2026) và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX là 107 người để tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần 3, theo quy định./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản