Tin mới

Yên Bái: Thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Mặt trận) - Chiều ngày 12/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hội nghị do đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh An Giang, Đồng Nai thăm, tặng quà gia đình người có công và chính sách tiêu biểu

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

 

Trong chương trình hội nghị, các địa biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và dự thảo Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đặc biệt là các nội dung: Việc tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tiến độ ban hành các văn bản, kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội các cấp; tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo chương trình hành động để xin ý kiến rộng rãi trong các tổ chức thành viên và nhân dân; việc xây dựng đề án, phương án nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín cho ủy ban MTTQ và các chức danh chủ chốt của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ mới…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng A Tông nhấn mạnh tầm quan trọng, vị thế được quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần này.

Tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý xây dựng các dự thảo của các đại biểu và trao đổi, chia sẻ, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm, ông Giàng A Tông đề nghị Ủy ban MTTQ cấp huyện cần khẩn trương tham mưu cho cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo Đại hội ở cấp huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, đề án nhân sự và các văn kiện đại hội để xin ý kiến rộng rãi trong các tổ chức thành viên và Nhân dân; đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín, không châm trước, chấp nhận các đồng chí giảm sút về uy tín, bị kỷ luật… về làm công tác Mặt trận; đặc biệt quan tâm tham mưu bố trí công việc phù hợp, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận quá tuổi không tái cử, không đủ trình độ nhưng có năng lực thực sự, có uy tín cao trong cộng đồng…

Qua đó, đưa công tác tổ chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 trở thành sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản