Tin mới

1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử ĐBQH tại 24 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), thành phố Hồ Chí Minh (16 người). Tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Phấn đấu cuối năm 2025, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tình hình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy, tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV là 207 đại biểu; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu là 205 người.

Ở địa phương, tất cả các địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử ĐBQH trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có 879 hồ sơ giới thiệu ứng cử trên tổng số 297 đại biểu được bầu, đạt tỷ lệ bình quân là 2,95 lần so với số đại biểu được bầu ở địa phương (chưa tính  số người tự ứng cử).

Như vậy, nếu tính cả đại biểu của Trung ương được giới thiệu (205 người) thì tổng số người được giới thiệu ứng cử là 1.084 người, đạt tỷ lệ 2,17 người ứng cử/1 đại biểu được bầu. Một số địa phương có số lượng người giới thiệu ứng cử so với số đại biểu được bầu đạt tỷ lệ cao như Quảng Ninh 4 lần; Thái Nguyên 3,1 lần; Tuyên Quang 2,5 lần..

Về số lượng người tự ứng cử, tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử ĐBQH tại 24 tỉnh, thành phố. Trước đó tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chỉ có 5 tỉnh, thành phố dự kiến có người tự ứng cử. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), TPHCM (16 người). Như vậy, tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người/ trên 1 đại biểu được bầu.

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 7.448 người, giảm 208 người so với tổng số được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử (7.656 người). Về số lượng người tự ứng cử, hiện có 47 người tự ứng cử nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở 23 tỉnh thành, cao hơn so với số dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chỉ có 5 tỉnh thành đã dự kiến số lượng người tự ứng cử với tổng số khoảng 20 người).

Báo cáo đánh giá, các hội nghị hiệp thương được thực hiện đúng luật, đúng quy trình.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản