Tin mới

76 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

(Mặt trận) - Chiều 13/7, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024- 2029

Thực trạng và giải pháp đối với việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự Hội nghị có thành viên Hội đồng Tuyển chọn; Ban thư ký – Biên tập; lãnh đạo, chuyên viên các Ban, đơn vị giúp việc Hội đồng tuyển chọn thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã công bố Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Hội đồng gồm 21 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Việc lựa chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ tiêu biểu căn cứ tiêu chí trong Quy chế tuyển chọn, biên tập, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, Hội đồng tuyển chọn đảm bảo khách quan, trên cơ sở hồ sơ tham dự tuyển chọn là các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đã đạt giải các cuộc thi và được các bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị để lựa chọn ra những công trình khoa học công nghệ tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam Báo cáo về tình hình kết quả, số lượng công trình, giải pháp khoa học đề nghị tuyển chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Báo cáo về tình hình kết quả, số lượng công trình, giải pháp khoa học đề nghị tuyển chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/6/2021, Ban Thư ký Biên tập đã tiếp nhận được 151 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ do 47 bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Đây là các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 1/1/2019 đến ngày 20/6/2021.

Trong đó có 55 công trình, giải pháp khoa học công nghệ do 11 bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và 96 công trình, giải pháp khoa học, công nghệ do 36 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Căn cứ theo quy định tiêu chí, điều kiện hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, có 25/151 công trình không đáp ứng tiêu chí điều kiện đề nghị tuyển chọn để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Trong đó có 4 công trình chưa đoạt giải thưởng tại các hội thi, 2 công trình đã công bố trong Sách vàng Sáng tạo năm 2020, 2 công trình chưa có quyết định công nhận giải thưởng, 1 công trình giải thưởng không đảm bảo điều kiện tiêu chí thời gian, 1 công trình thiếu hồ sơ, 1 công trình gửi muộn, 14 công trình trùng lắp do các đơn vị cùng giới thiệu; đồng thời có 6 công trình đạt giải thưởng quốc tế đề nghị chuyển sang danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế.

“Kết quả có 120/151 công trình đảm bảo tiêu chí, điều kiện đề nghị tuyển chọn để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021”, ông Vũ Văn Tiến thông tin.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng đã cùng đưa ra ý kiến và thống nhất lựa chọn ra 76 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

 TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay được thực hiện đảm bảo tính dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả); cùng với đó, công tác tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam luôn tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản