Tin mới

Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 2/12, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Phấn đấu cuối năm 2025, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh. 

Tham dự cuộc làm việc, có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trong tổ chức Công đoàn, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sau gần 20 năm triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã linh hoạt, sáng tạo, bám sát những định hướng cơ bản của Nghị quyết số 23-NQ/TW để cụ thể hóa trong xây dựng Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2003-2008; xây dựng đề án đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương khóa X ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; xây dựng đề án trình Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trước tình hình mới”; từ đó tạo cơ sở chính trị để xây dựng giai cấp công nhân, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phát huy vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam đã có những bước tiến mới, quan trọng, đột phá, quyết liệt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các cấp Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung cao độ và ngày càng phát huy hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa công nhân lao động và người sử dụng lao động.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo hệ thống Công đoàn các cấp tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW bài bản, căn cơ từ khâu xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các cấp Công đoàn và đoàn viên; trong quá trình triển khai thực hiện đã quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành được các văn bản quan trọng.

Đánh giá cao những kết quả trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến lưu ý, tình hình mới hiện đang đặt ra các vấn đề, yêu cầu mới, đòi hỏi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần đáp ứng kịp thời, trong đó những vấn đề như nhà ở của công nhân, phúc lợi xã hội và đảm bảo điều kiện sống cho công nhân là thách thức cần phải giải quyết.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền về tinh thần “yêu nước, thương nòi” và truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Việt Nam. Cùng với đó cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn; quan tâm đến các chính sách, trong đó đặc biệt quan tâm đến chính sách nhà ở cho công nhân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có chính sách hỗ trợ về thu nhập và tiền lương cho công nhân, người lao động.

Bên cạnh các đề nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến 3 điểm gồm tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đề cao vai trò của giám sát, phản biện xã hội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng được vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong doanh nghiệp và trong tập hợp, vận động công nhân, đặc biệt trong tham gia các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công nhân, người lao động.

 

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến để hoàn thiện báo cáo, tiếp tục cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào các chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản