Bế mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khoá VIII)

(Mặt trận) - Phát biểu bế mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khoá VIII) sáng 9/1 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Khơi dậy niềm đam mê lao động, sáng tạo

Vinh danh 74 công trình tiêu biểu trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khoá VIII), các đại biểu tham dự đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn góp ý vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; thông qua tờ trình về nội dung Báo cáo chính trị, dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, đề án Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Hiện Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam có 6 vị; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam có 379 vị. MTTQ Việt Nam hiện 47 tổ chức thành viên.

 

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài

Chúc mừng các cụ, các vị, các đồng chí vừa được hiệp thương cử vào Uỷ ban Trung ương vào Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của mình, các cụ, các vị và các đồng chí sẽ thực hiện tốt trọng trách mà Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng gửi lời cảm ơn tới các cụ, các vị, các đồng chí thôi tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về những đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong thời gian qua và mong rằng thời gian tới, các cụ, các vị và các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi và có những đóng góp cho công tác Mặt trận.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, sau gần hai ngày làm việc khẩn chương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và trí tuệ vào các văn bản do Đoàn Chủ tịch trình Hội nghị. Các ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, theo đó, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2018 đã đề ra, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban 

Đối với quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Với việc thông qua Nghị quyết năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, cùng với khí thế, quyết tâm đổi mới toàn diện của đất nước, nhiệm vụ của MTTQ, đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên cần nỗ lực hơn nữa, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) đề ra, đặc biệt là những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong bài phát biểu tại Hội nghị: với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, phát huy được tinh thần khả năng tư duy đóng góp của trên 100 triệu người Việt Nam cả trong và ngoài nước, đạt được kết quả cao hơn năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2021.

Sau Hội nghị, tôi xin trân trọng đề nghị, các cụ, các vị, các đồng chí Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, uy tín và trí tuệ của mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực; tăng cường mối liên hệ và kịp thời phản ánh với Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực những vấn đề mà các cụ, các vị và các đồng chí, cũng như đông đảo nhân dân quan tâm. Chúng tôi luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu và sẽ thể hiện thông qua hành động, việc làm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước đã tạo điều kiện để MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

“Ngay trong những ngày tới đây, tôi đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các gia đình có công với nước, hộ nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa... được ấm lòng, có điều kiện đón Tết vui Xuân, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người, mọi nhà chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm cho các vị chia tay Uỷ viên Uỷ ban

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc

Hội nghị cũng đã trao tặng 11 cờ xuất sắc toàn diện, 18 cờ xuất sắc và 34 bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; trao 6 cờ xuất sắc và 19 bằng khen cho các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018. Trao bằng khen cho 6 vị Ủy viên Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản