Tin mới

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều 12/3, tại Ủy ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thành Nam, hiện đang là Tổng Biên tập báo Người Công giáo Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam kiêm Tổng Biên tập báo Người Công giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Cần có giải pháp để giữ chân những người tham gia bảo hiểm xã hội

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong tăng cường mối quan hệ, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thành Nam

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam; cán bộ, phóng viên Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và báo Người Công giáo Việt Nam.

Theo đó, ngày 6 tháng 3 năm 2020, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thành Nam, hiện đang là Tổng Biên tập báo Người Công giáo Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam kiêm Tổng Biên tập báo Người Công giáo Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chúc mừng ông Vũ Thành Nam tại Lễ công bố quyết định, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý tại Báo Người Công giáo Việt Nam, tại cương vị mới với trọng trách mới, ông Vũ Thành Nam cần xây dựng tốt các mối quan hệ với linh mục và duy trì sự đoàn kết trong cơ quan để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, với cương vị là Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam, ông Vũ Thành Nam cần tiếp tục điều hành báo Người Công giáo Việt Nam hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận để kiện toàn Ban Biên tập, nhằm hỗ trợ tốt cho công tác làm báo.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với mỗi linh mục, từ đó động viên đồng bào công giáo trên cả nước tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần tăng cường và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, tân Chánh văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Vũ Thành Nam bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quan tâm, tin tưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho mình, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và báo Người Công giáo Việt Nam hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, xứng đáng là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản