Cần có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

(Mặt trận) - Sáng 24/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTW MTTQ Việt Nam và 2.043 đại biểu tại 67 điểm cầu đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại Lai Châu

Bàn giải pháp kết nối trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu tham dự đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Theo đó, Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX giữ nguyên các nội dung, quy định đã ổn định và phù hợp trong quá trình hoạt động của MTTQ trong thời gian qua; sắp xếp lại nội dung, câu từ ở một số Điều trong Điều lệ cho khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời chọn lọc những vấn đề đã quy định tại Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 đã được thực hiện hiệu quả để bổ sung vào Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX.  Những vấn đề mới, hoặc còn ý kiến khác nhau thì sẽ quy định tại Hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến từ cơ sở, tổ chức xin ý kiến lãnh đạo qua các thời kỳ, các ban, bộ ngành, tổ chức thành viên, chuyên gia, Hội đồng tư vấn và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp để hoàn thiện dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung để trình trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

“Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi gồm: Lời mở đầu, 8 chương, 37 điều. So với Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII bổ sung 1 điều và sửa đổi, bổ sung một số câu từ, bố cục lại nội dung tại 22 điều”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

 

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự tại 63 điểm cầu đã cho ý kiến góp ý vào các nội dung của dự thảo Thông tri hướng dẫn để khi ban hành sát với thực tiễn hoạt động ở cơ sở.

Nêu ý kiến của mình, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho rằng, việc cử, bổ sung thay thế Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp dưới cần có hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn. Vì thực tế, theo Thông tri hướng dẫn mới thì cấp nào nào sẽ công nhận Uỷ viên Uỷ ban của cấp đó, đặc biệt là đối với những Uỷ viên là người uy tín. Việc có hướng dẫn cụ thể việc công nhận này sẽ tránh được sự chồng chéo.

Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình Hoàng Văn Minh cho rằng, Hội nghị Uỷ ban MTTQ các cấp phải triệu tập được 2/3 số lượng Uỷ viên Uỷ ban cùng cấp tham gia, có như vậy mới đảm bảo nội dung thông qua tại Hội nghị. Đặc biệt, số lượng thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và sự thay đổi thành viên nên để Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã quyết định tại Hội nghị Ủy viên Ủy ban của cấp xã đó theo định kỳ như đã quy định.

“Hiện việc kỷ luật của Mặt trận gặp nhiều khó khăn, nên có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận các cấp để khi có vi phạm, Mặt trận cơ sở sẽ chủ động thực hiện”, ông Hoàng Văn Minh kiến nghị.

Ở một góc nhìn khác, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phi Hùng đề nghị cần làm rõ phương thức tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên để các tổ chức thành viên hiểu về vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của mình.

Đồng quan điểm, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng cần phải giải thích rõ nguyên tắc “hiệp thương dân chủ” và bổ sung thêm nội hàm hiệp thương đối với những tổ chức không phải thành viên của Mặt trận.

 Các điểm cầu trực tuyến

Tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tham dự tại các điểm cầu, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục có ý kiến góp ý gửi về UBTƯ MTTQ Việt Nam, từ đó Ban soạn thảo tổng hợp, tiếp thu ý kiến để khi Thông tri hướng dẫn ban hành đảm bảo chất lượng và sát với thực tế triển khai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản