Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Băn khoăn trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án khu đô thị

(Mặt trận) - Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, phát biểu tại tổ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với báo cáo 32 trang gửi tới các đại biểu Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo. Đồng chí nêu 2 vấn đề quan trọng đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cân nhắc kỹ lưỡng, đó là:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận Tổ

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ghi rất rõ: “Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.”

Tiếp cận từ hoạt động thực tiễn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu: Nếu để thoả thuận thì có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhưng nếu để Nhà nước thu hồi đất cũng sẽ phát sinh một số vướng mắc mà hiện nay người sử dụng đất chưa đồng thuận cao. Bởi vì khi thu hồi bồi thường là giá đất nông nghiệp. Sau đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bao nhiêu thì không có ai kiểm soát và khi thành đất ở giá chênh lệch nhiều chục lần nên cũng tạo ra vướng mắc, chưa công bằng.

“Chúng tôi đã phản biện nội dung đó nhưng trong dự thảo luật tại Điều 86 vẫn ghi là “Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng bao gồm rất nhiều điểm, trong đó có điểm h là dự án đô thị”. Như vậy trong dự thảo luật lần này vẫn ghi là dự án đô thị do Nhà nước thu hồi đất. Chúng tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc thật kỹ lưỡng để xem xét điểm này đã phù hợp với Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương hay chưa?”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, nếu thấy việc thu hồi đất của dự án đô thị là cần thiết thì phải báo cáo lại với Cơ quan có thẩm quyền.

Điểm thứ hai được Chủ tịch Đỗ Văn Chiến “còn băn khoăn” là trong Nghị quyết 18-NQ/TW cũng ghi trong trường hợp phải bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất thì người bị thu hồi đất đến nơi ở mới phải có cuộc sống bằng, hoặc cao hơn nơi ở cũ. Trong dự thảo luật cũng ghi như vậy, chưa lượng hóa được cụ thể do vậy tổ chức cá nhân chưa thể giám sát được.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản