Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Chiều 26/6, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc 

Cùng tham dự có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

“Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”

Trình bày báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cho biết, với quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp; khẳng định vị trí, vai trò “nòng cốt” của Mặt trận trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ 2019-2024 đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét - dấu ấn của sự đổi mới với 10 điểm nổi bật như: Xây dựng thành công bộ nhận diện hình ảnh của Mặt trận Nghệ An; Ứng dụng mạnh mẽ các phương tiện truyền thông mạng xã hội chính thống, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp; Tổ chức thành công nhiều cuộc thi lớn, có ý nghĩa, tác động mạnh mẽ, sâu sắc trong các tầng lớp Nhân dân góp phần khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ và cổ vũ, tôn vinh người làm công tác Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại cuộc làm việc 

Bên cạnh đó, đây cũng là nhiệm kỳ phát huy cao nhất sức mạnh của Nhân dân thông qua kết quả kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội tiếp nhận qua hệ thống MTTQ các cấp với gần 5.625,5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh và công tác an sinh xã hội; Việc kêu gọi, vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đạt 13.385 ngôi nhà; Tổ chức phát động, kêu gọi, vận động các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; Đã bước đầu phác họa được hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” từ sự chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác Mặt trận…

Theo bà Võ Thị Minh Sinh, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 quyết tâm “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và khát vọng xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững”.

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định, chuyển đổi số là giải pháp “đột phá” để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Mặt trận theo hướng hiệu quả, thiết thực; hình thành rõ nét kênh thông tin “hai chiều” trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và tiếp thu, lắng nghe, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân.

Tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hành phúc” gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ.

Quang cảnh cuộc làm việc 

Về công tác nhân sự, bà Võ Thị Minh Sinh cho biết, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV là 120 vị (bằng khóa XIV), tại Đại hội hiệp thương cử 115 vị, khuyết 5 vị với cơ cấu, thành phần theo quy định. Trong đó, tỷ lệ tái cử chiếm 50,83 %; Tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 30,00 %; Tỷ lệ nữ chiếm 24,16 %; Tỷ lên người dân tộc thiểu số chiếm 15,83 %; Tỷ lệ Tôn giáo chiếm 19,17 %.

Dự kiến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV có 9 vị (bằng khóa XIV), bao gồm: Chủ tịch; 4 Phó Chủ tịch; 4 Ủy viên Thường trực (Đại hội sẽ bầu khuyết 1 vị).

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7/2024.

Thể hiện được lòng tự hào, tự tin về vùng đất, con người, văn hóa lịch sử của địa phương

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc  

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hoàn thành nội dung chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024 với những nét đổi mới, đột phá và có nhiều kết quả nổi bật.

Hoan nghênh MTTQ tỉnh Nghệ An đã xây dựng bộ tài liệu công phu phục vụ Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần bổ sung và làm rõ nét hơn nữa kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; phóng sự trình chiếu tại Đại hội phải phản ánh được kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh - xã hội và sự gửi gắm của nhân dân đối với hoạt động của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ và phải thể hiện được lòng tự hào, tự tin về vùng đất, con người, văn hóa lịch sử của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Gợi mở phương hướng triển khai Chương trình hành động Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng tỉnh Nghệ An cần hướng tới việc tổ chức “Tiếng hát khu dân cư” trên toàn tỉnh với những câu hò ví dặm, những bài hát mang tính đại diện, tiêu biểu cho người dân xứ Nghệ. Điều này sẽ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong mỗi khu dân cư trên toàn tỉnh.

Đối với đề án nhân sự trình Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cần cân nhắc thêm một số cá nhân tiêu biểu được Nhà nước công nhận như: Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, người trẻ tuổi có tài năng...

“Chương trình Đại hội cần bố trí phù hợp, đảm bảo tiến độ, thời gian, tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi đối với đại biểu tham dự Đại hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cần tạo điều kiện để Chủ tịch Mặt trận các cấp tham gia Ban Thường vụ cùng cấp. Có được như vậy sẽ tạo điều kiện cho cán bộ Mặt trận có cơ hội luân chuyển, khẳng định được vai trò và đóng góp của mình đối với sự phát triển của địa phương.

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc 

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý gửi lời cảm ơn tới Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời nhấn mạnh, 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ các cấp đã để lại những hình ảnh đẹp trong nhân dân. Trong kết quả chung đó có những đóng góp tích cực, chủ động, những cách làm mới, sáng tạo của MTTQ tỉnh Nghệ An thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân huy động nguồn lực hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt điểm nổi bật là MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ…

Nhấn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện để Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An hoàn thành đúng tiến độ đề ra, ông Thái Thanh Quý đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kịp thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự cuộc làm việc, từ đó hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan để trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản