Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị sơ kết giao ước thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(Mặt trận) - Sáng 4/8 tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Chủ tọa hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương 

Phát biểu khai mạc hội nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND các thành phố; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng của Nhân dân, các thành phố trong Cụm thi đua đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cũng như tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực…, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thi đua vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá trị kim ngạch xuất khẩu; tổng thu ngân sách; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; Số lao động được giải quyết việc làm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch…

Phong trào thi đua yêu nước của các thành phố trong Cụm thi đua được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và sát với chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Lãnh đạo các thành phố luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác thi đua khen thưởng; công tác khen thưởng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và có tác dụng nêu gương; tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng; công tác khen thưởng đột xuất được khen thưởng kịp thời, góp phần động viên, đề cao tính nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu khai mạc hội nghị 

Nhấn mạnh về những kết quả của TP Cần Thơ thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin: Trải qua gần 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thành phố đã đảm đương được vai trò trung tâm vùng ĐBSCL; đầu mối và chi phối về thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL; địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh của vùng và cả nước luôn được giữ vững.

6 tháng đầu năm 2023, khắc phục khó khăn chung của cả nước, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, trong sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều chính sách kích cầu; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội,... chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội... qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và khá toàn diện.

 

Thông tin từ hội nghị, ngay từ đầu năm, 5 thành phố đã triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua theo phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 và mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2021 – 2025).

Tổng sản phẩm trên địa bàn 5 thành phố đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách địa bàn 5 thành phố đạt trên 471 nghìn tỉ đồng. Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì cải thiện, nâng cao. Công tác đối ngoại được tăng cường; quốc phòng an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các thành phố trong cụm đã triển khai và phấn đấu đến năm 2025 các thành phố có số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đạt và vượt kế hoạch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần. Đến nay Hà Nội có 111/382 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 15/18 huyện, thị xã hoàn thành xây dựng NTM theo mục tiêu chương trình giai đoạn 2021-2025; TP Hồ Chí Minh, 100% huyện, xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Hải Phòng có 45/137 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 22/137 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 7/7 huyện đạt chuẩn NTM; TP Đà Nẵng có 5/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; TP Cần Thơ có 26/36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2/36 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4/4 huyện đạt chuẩn NTM…      

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên với quy mô kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu còn hạn chế, thương mại toàn cầu sụt giảm đã ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp, tài chính, tiền tệ…Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các thành phố 6 tháng đầu năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Họat động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, áp lực trong bối cảnh tăng giá xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí vận tải ở mức cao.   

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi nghe các địa phương báo cáo những kết quả đạt được và những vướng mắc trong 6 tháng qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Chỉ thị 19-CT-TTg 19/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2023 Chính phủ xác định quyết tâm cao, đoàn kết chặt chẽ nỗ lực vượt khó với tinh thần “Đoàn kết kỹ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: 6 tháng qua trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước sau đại dịch Covid-19 khó khăn đan xen thuận lợi, nhiều lĩnh vực khó khăn, thách thức song cũng có nhiều thuận lợi. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các địa phương trong Cụm thi đua đã phát huy nội lực, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Sau khi có cuộc phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ cả 5 thành phố đều phát động phong trào thi đua năm 2023, với chủ đề phù hợp với từng thành phố và cả 5 thành phố đều tổ chức lễ tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2023) qua đó tiếp tục động viên lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang hăng hái thi đua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng thi đua khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ phát động. Kết quả các phong trào thi đua yếu nước 5 thành phố trong Cụm đã đóng góp xứng đáng vào việc phục hồi kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại đất nước trong 6 tháng qua.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua 5 thành phố đã đạt được. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt hơn nữa hai nội dung cụ thể sau: Quan tâm chỉ đạo sâu sắc hiệu quả giữa công tác thi đua và công tác khen thưởng; cần quan tâm chỉ đạo thêm các đợt thi đua ngắn hạn, chuyên đề nhằm giải quyết các việc mới, việc khó mà các thành phố đang vướng mắc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh thêm, trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi các địa phương trong Cụm cũng đối diện với không ít khó khăn thách thức. Phát huy những kết quả đã đạt được, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi thống nhất với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo sơ kết, đề nghị các thành phố trong Cụm tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: Các thành phố trong Cụm thi đua cần quan tâm sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu qủa Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua khen thưởng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng như các phong trào của thành phố phát động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 với tinh thần như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo càng khó khăn càng phải thi đua và gắn kết chặt chẽ thi đua từng năm với phấn đấu thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và các mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định.

Xác định vị trí vai trò, tầm quan trọng của 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và thống nhất ban hành các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để phát triển 5 thành phố trong Cụm. Tổ chức thực hiện hiệu quả những Nghị quyết này sẽ tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc hiện nay, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của mỗi thành phố. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các địa phương quan tâm có thể đưa nội dung này vào đánh giá thi đua.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị ngay sau hội nghị này, các địa phương cân nhắc báo cáo với cấp ủy, bám vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 và Đại hội Đảng bộ cấp thành phố, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm có tác động lớn để phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Các cơ quan tham mưu về công tác khen thưởng ở các thành phố cần đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động. Trong công tác tham mưu đề nghị cần phải thuộc bài, không sót việc và phải chủ động, tích cực.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết thêm: Thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, với vai trò là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhân hội nghị này tôi trân trọng đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian tới năm 2024 hệ thống Mặt trận sẽ tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc, chúng tôi sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống lập thành tích chào mừng đại hội. Vì vậy tôi rất mong lãnh đạo các thành phố, các cơ quan tham mưu về công tác thi đua khen thưởng phối hợp chặt chẽ công tác thi đua từ cơ sở, rất mong sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ lãnh đạo các thành phố trong Cụm.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh thêm: Phát huy những thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong năm qua tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động và nhân dân trong cả nước, nhất là công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước 5 thành phố trong Cụm, thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới tạo động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản