Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 25-26/6, tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

 
 Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cùng 235 đại biểu tiêu biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc

 
 Đại biểu tham dự Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam các cấp, mở rộng dân chủ; không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2019-2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết thống nhất, bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện dân chủ; tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải phát biểu tại Đại hội

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được đổi mới; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, góp phần để 6/13 đơn vị cấp huyện, 136/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục; vận động, quyên góp được hơn 160 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2.152 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ trên 9,2 ngàn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; các hộ nghèo, cận nghèo đều được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán.

MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến xã cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh. Đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, đã tập hợp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; tích cực tổ chức hòa giải ở cơ sở với hơn 85% cuộc hòa giải thành, góp phần giữ gìn “tình làng nghĩa xóm”, đoàn kết, đồng thuận ở các khu dân cư.

 Quang cảnh Đại hội

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được coi trọng, tạo tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước và vai trò chủ trì, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận ngày càng được khẳng định. Đặc biệt MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết, vận động có hiệu quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp.

“Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, khối đại đoàn kết được tăng cường, mở rộng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải nêu rõ.

3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội   

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền; chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác định 3 khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 đó là: Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động giảm sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường huy động các nguồn lực, hỗ trợ kinh phí hoàn thành xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn 

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày pháp luật Việt Nam; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn...) phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đạt khoảng 100 tỷ đồng; đến năm 2025 hoàn thành vận động, ủng hộ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 500 căn nhà “Đại đoàn kết”, trong đó có 200 căn nhà theo hình thức “chìa khoá trao tay”.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội là tổ chức thành viên cấp tỉnh tổ chức từ 08 đến 10 nội dung giám sát chuyên đề, từ 6 nội dung phản biện trở lên; MTTQ cấp huyện và cấp xã và các tổ chức thành viên là tổ chức Chính trị - xã hội tổ chức từ 6 đến 8 nội dung giám sát chuyên đề; từ 3 nội dung phản biện xã hội trở lên.

Tại diễn đàn Đại hội, đại biểu tham dự đã cùng tập trung thảo luận nhằm chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm trong triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, gắn với tình hình phát triển thực tế tại địa phương nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra.

 Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội 

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi cùng với các vị đại biểu về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi sức khỏe, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Biểu thị sự nhất trí và đánh giá cao các văn bản dự thảo trình Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ với Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp, khó đoán định, cạnh tranh nước lớn gay gắt, căng thẳng; xung đột vũ trang Nga - Ucraina; đại dịch Covid-19 bùng phát gây hậu quả nặng nề. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị ổn định; kinh tế phục hồi, phát triển; các vấn đề văn hóa, xã hội được quan tâm giải quyết; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại đạt được kết quả ấn tượng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả toàn diện; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước được nâng lên; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường.

 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu, đề xuất thực hiện được 5 kết quả nổi bật, ngoài Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đó là:

(1) Đã báo cáo, đề xuất, đề nghị đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xuất bản cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" thể hiện nhất quán, xuyên suốt chủ trương của Đảng về vai trò của nhân dân; về dựa vào dân để xây dựng Đảng và Nhà nước; về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(2) Bộ Chính trị đã quyết định nâng tầm Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị (như vậy, ở Trung ương chỉ có Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị); ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp việc cho Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực.

(3) Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị, theo đó, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nâng lên 1 bậc trong hệ thống chức danh lãnh đạo.

(4) Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

(5) Tổ chức tri ân, tặng quà cho gần 20.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; trong 7 tháng đã vận động làm được 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, góp phần cùng với tỉnh Điện Biên hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong toàn tỉnh.

Các đại biểu hiệp thương cử các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV 

Đề cập đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên: 6/6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cả 5 chương trình đều đạt kết quả quan trọng, toàn diện.

“Trong công tác vận động quần chúng, tôi rất ấn tượng với việc tỉnh đã vận động nhân dân làm “mâm cỗ” kính dâng các Vua Hùng trong dịp giỗ tổ 10/3, đón con cháu về xum họp tưởng nhớ, tri ân, công đức của các Vua Hùng. Đó là cách làm có nhiều ý nghĩa, hợp lòng dân, cần tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện rộng rãi, sâu sắc hơn”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và chia sẻ từ hoạt động ý nghĩa này của MTTQ tỉnh Phú Thọ đã gợi mở ý tưởng tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ của MTTQ Việt Nam và nhận được sự nhất trí và động viên cố gắng làm của các đồng chí lãnh đạo và MTTQ Việt Nam đã đứng ra tổ chức cuộc tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhận được sự ủng hộ rất lớn.

Khẳng định MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ cơ bản hoàn thành mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV đã đề ra, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, kết quả đó đã động viên các tầng lớp nhân dân đồng lòng, chung sức, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ, phấn đấu đạt được kết quả đáng trân trọng: Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 tăng gần 7,6%, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, đứng thứ 03/14 tỉnh Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; quy mô kinh tế hết năm 2023 tăng trên 1,3 lần so với năm 2020, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 03/14 tỉnh Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; sự nghiệp giáo dục đào tạo đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố; đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; bao phủ bảo hiểm y tế gần 94%; niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền không ngừng được củng cố và tăng cường.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến động phức tạp, nhanh chóng, khó lường sẽ tác động đến tình hình ở trong nước, thuận lợi đan xen với khó khăn, có mặt khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, to lớn hơn nữa.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở một số nội dung Đại hội cần thảo luận, thống nhất như sau:

Một là, Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Phú Thọ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển giàu đẹp, cùng với cả nước phấn đấu đạt được mục tiêu “đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hai là, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ba là, Phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Cụ Nguyễn Trãi đã từng nói: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; chúng ta là con cháu của cụ, phải ghi nhớ điều đó và phải nghĩ thêm rằng nếu dân chưa yên thì phải xem lại việc ta làm).

Bốn là, muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, chúng ta phải cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận, theo phương châm: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ.

Năm là, Giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng với nhân dân, truyền thống đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ, tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển giàu đẹp và như văn kiện Đại hội tỉnh Phú Thọ đã xác định là tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chia tay các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV

Về công tác nhân sự của Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: Có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận, trách nhiệm cao với đất nước, với quê hương Phú Thọ; Có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo, ...để MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ thật sự là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp công tác để MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để hệ thống MTTQ Việt Nam cả nước hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

“Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ sẽ làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của tỉnh, một vùng đất hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi thờ tự các Vua Hùng - Tổ tiên của dân tộc Việt Nam, quê hương của trạng nguyên Vũ Duệ, xử sở của “rừng cọ, đồi chè”, phát huy nội lực, tự hào, tự tin xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc: vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường và hạnh phúc cho mọi người dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

 

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 85 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ khóa XIV được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Hội nghị lần thứ I - Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản