Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Vĩnh Long

(Mặt trận) - Ngày 23/2, tại tỉnh Vĩnh Long, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ trì Hội nghị

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết TW8 khóa XI. Kịp thời cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình của địa phương. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan tham mưu, giúp việc, nhất là cơ quan quân sự, công an các cấp được phát huy tốt; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn 2013 - 2022, cùng với việc áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, tỉnh đã kịp thời ban hành các chính sách đặc thù khuyến khích mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh; thẩm tra, xác minh 42 dự án kinh tế. Kết quả, đã thực hiện thủ tục cấp chủ đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 178 dự án đầu tư (trong đó có 63 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 37.280 tỷ đồng. Huy động các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, có 184 dự án và 491 phi dự án được tỉnh phê duyệt tiếp nhận và triển khai thực hiện, chủ yếu trên các lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống tác động do biến đổi khí hậu, tổng kinh phí trên 700 tỷ đồng.

Năm 2022, Tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 11,3% so với năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 25%, một số nhóm ngành có sự phục hồi nhanh như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,79%,... Thu ngân sách vượt 3,4% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,5% so cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 38% so cùng kỳ năm trước.

Tỉnh đã hoàn thành việc làm mới, sửa chữa 526 căn nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, 2.221 căn nhà hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,37%, ở mức thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước là 7,52%. Có thể nói Vĩnh Long là một trong những điểm sáng về công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách trong xã hội...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, tỉnh đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; không để xảy ra các “điểm nóng” không bị động bất ngờ với các tình huống an ninh - quốc phòng...

Quang cảnh Hội nghị

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao tính tiền phong nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó cần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khẩn trương hoàn thiện lập quy hoạch tổng thể tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường liên kết vùng theo quy hoạch đồng bằng Sông Cửu Long. Quán triệt thật sâu sắc quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ Trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; Đẩy mạnh phát triển kinh tế mới tăng cường được tiềm lực quốc phòng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; làm gì cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân; lợi ích thì hài hòa, rủi do cùng chia sẻ.

“Hoạt động của cán bộ phải gắn với dân “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, khi nào lòng dân an yên, thì đất nước phát triển, biên cương, bờ cõi được bảo vệ vững chắc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Khen thưởng tại Hội nghị

Đề cập đến hoạt động chính trị, kinh tế, đối ngoại, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng tỉnh Vĩnh Long cần phải quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn quan điểm của Đảng về “đối tác”, “đối tượng”, hợp tác và đấu tranh; thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng là độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng Quốc tế; Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết.

Đồng thời phải xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản