Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp

(Mặt trận) - Ngày 22/3, tại tỉnh Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Quang cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo của 9 tổ chức trong Khối thi đua: Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị  
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, năm 2022, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi; Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua mới trong cả nước“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

“Cùng với cả nước, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, việc triển khai các phong trào thi đua ngày càng được chú trọng thông qua nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động của Khối thi đua được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, ngày càng sáng tạo, đổi mới về hình thức và hiệu quả về nội dung tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Cùng với đó, công tác khen thưởng có chuyển biến bước đầu, chú trọng khen thưởng hướng về cơ sở, đơn vị có nhiều khó khăn, khắc phục vươn lên, các cá nhân thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Các đơn vị chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên các tổ chức cá nhân, các trường hợp có thành tích, đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng, người dân tộc thiểu số...

Tuy nhiên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Khối còn một số hạn chế như: Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong Khối thi đua chưa được quan tâm đúng mức. Một số nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào thi đua vẫn còn hình thức. Kinh phí khen thưởng ở một số thành viên còn hạn chế, chưa đảm bảo mức thưởng theo quy định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung trao đổi để đánh giá khách quan kết quả đã đạt được của từng tổ chức, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và bàn giải pháp phù hợp, khả thi để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách

Báo cáo kết quả hoạt động thi đua năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội nêu rõ, năm 2022, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Đại biểu tham dự Hội nghị

Việc triển khai Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tổ chức thành viên trong Khối triển khai bằng nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn, tập trung vào công tác hỗ trợ hội viên, đoàn viên khởi nghiệp, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao tinh thần, vật chất cho người dân.

Theo đó, Trung ương Hội Nông dân đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 3,79 triệu m2 đất, góp 1,48 triệu ngày công lao động; làm mới và sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng loạt Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (13/3/2022); Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, mô hình “giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu”…

Đại biểu tham dự Hội nghị 

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam. Vận động đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần giúp đỡ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong sản xuất, ổn định cuộc sống nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” và trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022; Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 8.014 tỷ đồng. Từ số tiền này đã giúp đỡ, xây mới và sửa chữa được 42.622 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 1,9 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 346.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 309.000 lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... với số tiền trên 46,8 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc tết và tặng quà cho gần 9 triệu đoàn viên, NLĐ với tổng nguồn kinh phí là gần 5.850 tỷ đồng; trao tặng 638 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá trên 29 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 “Mái ấm công đoàn”; Hỗ trợ 500 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn (khoảng 1 triệu người). Các cấp của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã xây dựng 2.791 mái ấm tình thương và 1.061 mái ấm được sửa chữa, trị giá trên 154 tỷ đồng; đã giúp 59.728 hội viên, phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo với tổng số tiền, quà vận động, ủng hộ nhân đạo từ thiện trị giá trên 877 tỷ đồng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp triển khai Chương trình “Mang Tết về nhà” cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phía Nam với 3.290 vé, trong đó có 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ trên 39.000 hộ nông dân khó khăn về vật tư, vốn, công lao động… trị giá 2.851,2 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất xóa đói, nghèo...

 Chủ trì Hội nghị

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các tổ chức đã phát huy tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý vào các văn kiện của Đảng, các dự thảo Luật, nghị định, thông tư; kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách; tích cực góp ý kiến, phối hợp MTTQ Việt Nam tham gia phản biện xã hội nhiều dự thảo văn bản pháp luật. Nhiều ý kiến đóng góp, nhiều nội dung được tiếp thu, sửa đổi, góp phần hoàn thiện các chính sách khả thi trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành 10 nội dung giám sát theo kế hoạch.

Cùng với đó, công tác khen thưởng đảm bảo trên các lĩnh vực, chú trọng khen thưởng hướng về cơ sở, đơn vị có nhiều khó khăn khắc phục vươn lên, các cá nhân thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Các đơn vị chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên các trường hợp có thành tích, đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng, người dân tộc thiểu số...

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả đã có những chuyển biến; các điển hình được nêu gương học tập đã phát huy được ảnh hưởng, sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, những hoạt động nổi bật của tổ chức trong năm 2022; đồng thời để xuất những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2023, từ đó triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023; đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định....

 
Các thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2023 

Từ nội dung thảo luận tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2023 với 6 nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức trong Cụm thi đua.

Tiếp tục đổi mới và cụ thể hóa các Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của mỗi tổ chức. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thúc đẩy phong trào thi đua, các cuộc vận động của từng tổ chức.

Phát động và tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm; phát động các đợt thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận tại các kỳ họp của Quốc hội, tập trung triển khai các nội dung giám sát đã hiệp thương, thống nhất để phối hợp thực hiện trong năm 2023, tích cực và chủ động góp ý vào các dự thảo luật, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị thành viên và hoạt động chung của Cụm thi đua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Khối Thi đua 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Khối thi đua đã thực sự phát huy vai trò của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên, tiếp tục giải quyết những vấn đề hệ lụy liên quan tới đại dịch Covid-19; động viên đoàn viên, hội viên tạo sự đồng thuận, tăng thêm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và góp phần hoàn thành 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2022. Khối phó là Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm khâu nối, tổng hợp, thực hiện báo cáo, đánh giá tổng kết.

Mong muốn hoạt động của khối trong thời gian tới sẽ được nâng lên một bước mới nhằm đáp ứng sự tin tưởng của Đảng và sự kỳ vọng của nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các tổ chức trong Khối thi đua cần phát huy năng lực, trí tuệ và thế mạnh của mình để tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường” để cuộc vân động mang tính toàn dân, toàn diện, từ đó định hướng, giáo dục cho lớp trẻ ý thức giữ gìn môi trường, đảm bảo môi trường sống cho thế hệ tương lai.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Khối thi đua cần chủ động bàn bạc, phối hợp với tỉnh Điện Biên phát động Cuộc vận động “Những tấm lòng vàng vì người nghèo tỉnh Điện Biên”, vừa để ôn lại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, vừa phát huy tinh thần tương thân tương ái, có nhiều hoạt động cùng nhau hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo tỉnh Điện Biên. Trong đó, các thành viên trong Khối thi đua phải làm nòng cốt và phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của toàn thể cán bộ, hội viên, tích cực hỗ trợ những hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

“Trước tình hình hiện nay, Khối thi đua với các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn những nội dung quan trọng để giám sát, thực hiện tốt hơn nữa phản biện xã hội theo Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt các thành viên trong Khối thi đua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Hội nghị đã thống nhất suy tôn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Khối trưởng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Khối phó Khối thi đua năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2022 
 Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Trước đó, chiều ngày 21/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu trong Khối thi đua đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 
 
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bà Nguyễn Thị Duệ
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản