Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại tỉnh Quảng Ninh

(Mặt trận) - Ngày 9/8, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương và tỉnh.

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Ngày hội 

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19/8 hằng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ". Đây là văn bản quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân hướng đến mục tiêu đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Báo cáo tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của phường Cửa Ông nêu rõ, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn phường Cửa Ông đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hằng năm, BCĐ 138 phường phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác an ninh trật tự nói chung và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở.

Hiện phường Cửa Ông xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả 112 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự, 16 tổ hoà giải ở các khu phố; 3 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư” tại các khu phố; duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, thực hiện tốt đề án 06, cấp căn cước công dân, định danh điện tử; “Mô hình Camera an ninh”…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 của phường Cửa Ông 

Nhân dân đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy ư­ớc địa phư­ơng, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phường giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cơ sở; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Ngày hội 

Phát biểu tại Ngày hội, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, toàn tỉnh tiếp tục tổ chức sâu rộng, có hiệu quả "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ"; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình phong trào phù hợp với tình hình địa bàn để vận động, thu hút nhân dân tích cực tham gia; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị phương tiện để cán bộ cơ sở triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các học sinh chuẩn bị vào năm học mới và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông 

Dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" của phường Cửa Ông, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc về KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời đánh giá cao cách làm và kết quả của tỉnh Quảng Ninh trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu. Phường Cửa Ông là minh chứng sinh động cho điều đó.

Nhấn mạnh, việc đấu tranh, phòng chống các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới, vì vậy, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội – là yếu tố nền tảng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các hộ gia đình chính sách TP Cẩm Phả

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, công an phải sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, kiên quyết, kiên trì giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về an ninh trật tự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phát triển mạnh mẽ các mô hình tự phòng, tự quản ở cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu lực lượng Công an phải tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo nâng cao thực chất phong trào, tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Sự đồng lòng, chung sức của nhân dân là thước đo niềm tin, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt nam. Thông qua đó góp phần xây dựng thôn, tổ dân cư an ninh, an toàn, bình yên, phát triển bình yên, giàu đẹp.

Các cơ quan, tổ chức, khu phố trên địa bàn phường Cửa Ông ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 

Tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", đại diện các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, 12 khu phố trên địa bàn phường Cửa Ông đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những thành tích đạt được, nhân dịp này Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho 4 cá nhân, Bằng khen cho 2 tập thể trên địa bàn TP Cẩm Phả và phường Cửa Ông; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân trên địa bàn phường Cửa Ông. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng vinh dự được nhận phần thưởng của Công an tỉnh và TP Cẩm Phả. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng nhiều phần quà cho các học sinh chuẩn bị vào năm học mới và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông.

Các tiết mục chào mừng "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" 

Ngay sau phần lễ của "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" phường Cửa Ông năm 2023, tại Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt đền Cửa Ông đã diễn ra hội chào mừng "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" do nhân dân các khu phố trên địa bàn phường Cửa Ông tham gia thực hiện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản