Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(Mặt trận) - Chiều 7/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Lễ giỗ Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả, Hiến máu cứu người hành Bồ tát đạo

Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên TBT Lê Khả Phiêu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thể hiện sự trân trọng với những đóng góp to lớn của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay.

Bên cạnh đó, “những góp ý của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác Mặt trận đã thời gian qua góp phần quan trọng củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và gia đình luôn mạnh khỏe, là tấm gương về ý chí, đạo đức, tiếp tục đóng góp tâm huyết cho sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn là những người hun đúc ngọn lửa của tinh thần đại đoàn kết, luôn quan tâm, theo dõi và tiếp tục đóng góp ý kiến để MTTQ Việt Nam làm tròn trách nhiệm của mình trong việc củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực gắn với đời sống nhân nhân. Tiếp tục củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

“Không có gì quý bằng nhân dân. Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh vô địch”, như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản