Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi Điện chia buồn tới UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

(Mặt trận) - Ngày 13/5, được tin Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước từ trần, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi Điện chia buồn tới ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Giao ban Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn thăm khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Đá Bàn 1, xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn)_Ảnh Báo Tuyên Quang. 

Hà Nội, ngày  13  tháng  5  năm 2020

 

ĐIỆN CHIA BUỒN

 

Kính gửi:  Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị,

                       Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc biết tin Đại tướng Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn, nguyên Ủy viên Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Lào, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào; nguyên Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư - Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm nghiệp, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào từ khóa I đến khóa VIII; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa IV, VI, VII, VIII đã từ trần.

Đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn là một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội Nhân dân Lào anh hùng. Cả cuộc đời đồng chí đã chiến đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào ngày một phồn vinh, giàu mạnh. Đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn từ trần không chỉ là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em khi mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một vị anh hùng được cả dân tộc kính yêu mà chúng tôi còn mất đi một người bạn lớn, thân thiết, gần gũi, luôn quan tâm, tích cực góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Trong giờ phút đau thương này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi thành kính gửi tới đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và thông qua đồng chí gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Nhân dân Lào anh em và gia đình, thân quyến, bằng hữu đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn lời chia buồn sâu sắc nhất.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn sẽ vượt qua đau thương và mất mát to lớn này, tiếp tục đoàn kết giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào ngày một phồn vinh, giàu mạnh như ước nguyện lúc sinh thời của đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn.

 

 

Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản