Tin mới

Công khai nguồn lực tiếp nhận, ủng hộ để nhân dân giám sát

(Mặt trận) - Ngày 18/1, phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp cần đăng tải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những tổ chức, cá nhân đã đóng góp ủng hộ và việc phân bổ nguồn lực để nhân dân giám sát.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Phối hợp vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Từ những nội dung triển khai tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai hiệu quả những nội dung chương trình hành động đã đề ra.

Theo đó, đối với việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung tuyên truyền về 5 nhiệm vụ trọng tâm trong bài phát biểu ngày 16/8/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền về Chỉ thị 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, cần căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tham mưu để Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận, hoặc văn bản chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa triển khai thực hiện công tác Mặt trận năm 2022.

“Đây là giải pháp căn cơ, bởi vậy UBTƯ MTTQ Việt Nam cần đưa vào nội dung đánh giá tiêu chí chấm điểm thi đua của các tỉnh, thành phố. Tỉnh nào có khó khăn cần đề xuất với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam để Đảng đoàn ban hành văn bản phối hợp, trao đổi với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy để phối hợp triển khai. Hạn cuối cùng là 30/3/2022 phải báo cáo lại có bao nhiêu tỉnh, thành phố đã làm được việc này.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

 Quang cảnh Hội nghị

Nhắc đến nội dung bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung kết luận cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và nội dung quan trọng tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, hiện nay, cơ sở chính trị của MTTQ Việt Nam đã cơ bản đầy đủ, cơ sở pháp lý đã khá rõ ràng, bởi vậy MTTQ các cấp cần phát huy trách nhiệm của mình để thể chế hóa thành các văn bản trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của năm 2022 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập tới là việc MTTQ các cấp cần tập trung rà soát danh sách, đối tượng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Làm được điều này chính là thể hiện sự quan tâm đặc biệt, là mang “hơi ấm”, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào.

Đối với việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực ủng hộ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố cần chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ các quỹ vận động; kịp thời khắc phục những khiếm khuyết về hồ sơ, thủ tục, thống nhất xử lý những vướng mắc trước khi tập hợp, tổng hợp báo cáo lên Trung ương.

“Trên cơ sở đó, cần có tổng hợp báo cáo kết quả vận động nguồn lực xã hội trong cả nước về việc tiếp nhận, phân bổ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, phòng chống Covid-19 qua kênh MTTQ Việt Nam bốn cấp của hai năm 2020 và năm 2021. Từ đó sẽ ban hành báo cáo chuyên đề gửi Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh, thành ủy và đăng tải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những tổ chức, cá nhân đã đóng góp ủng hộ để nhân dân giám sát.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Đối với hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể việc rà soát, kiện toàn Ban vận động Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Trưởng ban; có kế hoạch vận động năm 2022 như vận động quỹ “Vì người nghèo”, vận động ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, vận động ủng hộ cho công tác phòng chống thiên tai..

Cùng với đó MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát toàn bộ việc triển khai thực hiện vận động, có báo cáo số dư vận động bằng tiền, bằng hiện vật ở từng cấp, đã phân bổ, sử dụng ra sao.

Nhấn mạnh năm 2021, hệ thống MTTQ cấc cấp đã nỗ lực vượt qua thời kỳ đầy khó khăn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng năm 2022, công tác Mặt trận sẽ có nhiều đổi mới, mỗi cán bộ Mặt trận sẽ dành tâm sức để thực hiện thắng lợi các trọng tâm công tác năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản