Tin mới

Công tác nhân sự được Ban Chấp hành khóa XII chuẩn bị nghiêm túc, cẩn thận, chặt chẽ

(Mặt trận) - Sáng 27/1, bên lề Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trả lời về công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh 

Thưa Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, ông có thể thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng lần này, nhất là những trường hợp đặc biệt?

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh: Công tác nhân sự Đại hội XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc.

Trong suốt nhiệm kỳ khóa XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác nhân sự là then chốt của then chốt; vì vậy suốt nhiệm kỳ vừa qua Trung ương luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có tiểu ban nhân sự.

Đến Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; và ngay sau khi tiến hành công tác quy hoạch, Trung ương tiếp tục công tác chuẩn bị.

Tới Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành công tác quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Đây là cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp những người dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII thì Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều lần, tiến hành công tác nhân sự từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ở các Hội nghị 13, 14, 15.

Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo quy trình và các đồng chí được Ban chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và có triển vọng.

Về các trường hợp đặc biệt thì gần đây nhiệm kỳ nào cũng có. Bởi vì, công tác nhân sự kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước, căn cứ vào tình hình thực tiễn, những trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn rất kỹ lưỡng, trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị. 

Lâu nay, Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận đánh giá công tác cán bộ vẫn chưa thực sự mạnh; trong công tác nhân sự Đại hội XIII chúng ta khắc phục điều này như thế nào, thưa ông?

- Kỳ Đại hội nào, công tác nhân sự của Đảng cũng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và chặt chẽ, riêng nhiệm kỳ XII, để khắc phục một số mặt còn chưa được trong công tác nhân sự từ những kỳ đại hội trước, nhiệm kỳ khóa XII đã có rất nhiều giải pháp để khắc phục, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ mới  có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Trong nhiệm kỳ XII, Đảng đã ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, trách nhiệm, công tác giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ. Thông qua kinh nghiệm từng vị trí công tác và các địa phương để lựa chọn ra đội ngũ cán bộ với quy trình bài bản.

Thứ hai là Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các quy trình mới có điều chỉnh bổ sung, đó là quy trình về nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ hàng năm, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm ở từng vị trí công tác khác nhau. Những người công tác ở các cơ quan bầu cử, cơ quan của Đảng đều được lấy phiếu tín nhiệm định kỳ. Đó là các kênh để đánh giá, thẩm định đội ngũ cán bộ.

Thứ ba là quy trình 5 bước rất chặt chẽ, kể cả Ủy viên Trung ương tái cử và người mới tham gia lần đầu đều thực hiện quy trình 5 bước. Thông qua đó đã sàng lọc, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, đảm bảo phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cũng như sở trường, triển vọng phát triển để đưa vào.

Chúng tôi thấy rằng lần này chúng ta làm công tác nhân sự hết sức chặt chẽ và thận trọng, từng bước, xong bước này tiếp bước khác.

Như ông nói thì công tác cán bộ của chúng ta rất chặt chẽ và không có chuyện như trên mạng xã hội nêu cán bộ, nhất là cán bộ tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư không đảm bảo vùng miền, cơ cấu, thưa ông?

- Tôi xin khẳng định: Công tác cán bộ của Đảng lấy tiêu chuẩn là quan trọng, tất nhiên cơ cấu cũng phải được tính toán một cách hợp lý. Nhưng chúng ta nhấn mạnh lấy tiêu chuẩn chứ không vì cơ cấu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từng phát biểu không vì cơ cấu mà chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là chủ yếu và từ tiêu chuẩn đó để lựa chọn những đồng chí xứng đáng, những đồng chí đủ điều kiện; trong đó những yếu tố vùng miền, lĩnh vực, ngành cũng được quan tâm.

Ví như, cơ cấu tuổi trẻ có 3 độ tuổi trong Trung ương là đảm bảo yêu cầu; cơ cấu các đồng chí là những nhà trí thức, khoa học, rồi đại diện giới, độ tuổi dứt khoát phải đảm bảo tỷ lệ đó.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản