Tin mới

Cụ thể hóa nội dung chương trình hành động để phù hợp với đặc thù của từng tổ chức

(Mặt trận) - Ngày 16/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tich – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức.

200 căn nhà đại đoàn kết đến với hộ nghèo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trước thềm Hội nghị   

Chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết

Báo cáo kết quả MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các TCTV đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội.

Theo đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu  

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các TCTV ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước. Bộ máy tổ chức của Mặt trận và các TCTV được tăng cường; hoạt động tiếp tục đổi mới phong phú về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống MTTQ Việt Nam cùng cấp tham gia vào một số lĩnh vực quản lý nhà nước đã có chuyển biến tích cực; sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân ở trong, ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

“Cùng với đó là sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các TCTV; Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các TCTV tôn trọng, đề cao nguyên tắc phối hợp thống nhất hành động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân làm trục trung tâm trong chăm lo, đại diện, bảo vệ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ làm công tác Mặt trận và đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở, theo hướng gần dân, sát dân, vì dân”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định.

Gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu báo cáo tại Hội nghị

Đối với việc xây dựng chương trình hành động MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, việc xây dựng chương trình hành động diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, MTTQ Việt Nam và các TCTV đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức.

“Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, hình ảnh những đoàn viên, hội viên, Nhân vân kề vai, sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi, cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch; những nghĩa cử cao đẹp là minh chứng rõ nét, là những bông hoa đẹp tô thắm cho bức tranh của khố đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức. Chương trình hành động cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng thời, có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Trong các giải pháp thực hiện đều chú ý yêu cầu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó thể hiện sự quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập, chương trình hành động MTTQ Việt Nam và các TCTV tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ này, giải pháp chủ yếu đưa ra là tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam và các TCTV cũng đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các TCTV, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực trong Nhân dân, trở thành động lực to lớn cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các TCTV làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ, tiếp tục thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những việc mới, việc khó.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai mà chương trình hành động đặt ra là căn cứ vào các quy định của pháp luật, MTTQ và các TCTV chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các TCTV cũng hướng tới việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này, theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ động phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, đánh giá các quy định về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, để nắm được nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, những vướng mắc phát sinh ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời bám sát, "theo đến cùng" những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phấn đấu thực hiện phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

“Các tổ chức chính trị - xã hội và các TCTV khác theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn, lắng nghe "hơi thở cuộc sống", tổng hợp ý kiến của hội viên, đoàn viên của tổ chức mình, thông qua Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để tập hợp gửi đến các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để kiến nghị giải quyết một cách trung thực, thẳng thắn, không né tránh, không "xoa dịu" tình hình, xa rời thực tiễn đời sống của nhân dân.” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các TCTV sẽ tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

“Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, chống bệnh hình thức, né tránh, ngại va chạm.” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh đồng thời nêu rõ sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Cử đại diện Ban Thường trực tham gia các Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội; các cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám sát việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; Giám sát việc lập và thực hiện các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các quỹ vận động, đóng góp của tổ chức, cá nhân, của toàn xã hội; Giám sát sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ…

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và các TCTV tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản