Tin mới

Đại hội Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

(Mặt trận) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tính liên minh và tính đại diện của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh (TP Hà Nội) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tham dự Đại hội 
Quang cảnh Đại hội 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ trong nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn, động viên đội ngũ cán bộ, công chức trong Ban tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào hoạt động do Công đoàn các cấp phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức - Cán bộ và Cơ quan.

Nhiệm kỳ qua công đoàn ban Tổ chức – Cán bộ đã bám sát nhiệm vụ của cơ quan, cấp ủy và Công đoàn cơ quan động viên đoàn viên công đoàn trong Ban thực hiện tốt các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần làm việc tốt, lao động sáng tạo. Sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa Ban chấp hành công đoàn với Lãnh đạo trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác tạo nên sự thống nhất và đạt hiệu quả cao trong công việc, góp phần tích cực trong việc xây dựng chi bộ, tập thể Ban trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban, của cơ quan của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

 Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong tình hình mới. Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ của cơ quan, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động trong Ban; Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động của cơ quan, của tổ chức Công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp có hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của  Ban Tổ chức - Cán bộ và cơ quan.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ đặt ra chỉ tiêu có 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn; Có 80- 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, hoạt động thực tế do công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ phối hợp tổ chức; Có 100% đoàn viên đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn Ban đạt Công đoàn viên suất sắc, đạt lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua các cấp. Công đoàn Ban đạt danh hiệu Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc.

 Bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ đã động viên toàn thể cán bộ công chức tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng đảm bảo yêu cầu công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Đảng đoàn, Ban Thường trực. Trong 5 năm qua, Ban Tổ chức - Cán bộ luôn là một trong những đơn vị liên tục được tặng cờ thi đua, bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới, bà Vũ Thị Thu Hà đề nghị, Công đoàn ban Tổ chức - Cán bộ cần phải thể hiện tốt vai trò trong việc phối hợp với lãnh đạo ban bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, kế hoạch phát triển  đơn vị để động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng chất lượng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Công đoàn ban Tổ chức – Cán bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đảm bảo thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời phản ánh tình hình tư tưởng đoàn viên để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; đảm bảo thực hiện tốt chức năng công đoàn, thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ, chăm lo cho quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn.

“Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần thể hiện tốt vai trò gắn kết đoàn viên, phát huy sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi đoàn viên; sát sao, chủ động đề xuất, nắm bắt tâm tư, tình cảm, gần gũi động viên đoàn viên, kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết các vấn đề phát sinh trong đơn vị, xây đựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng vì sự phát triển của đơn vị”, bà Vũ Thị Thu Hà đề nghị.

 
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới trúng cử với 100% số phiếu bầu. Ông Nguyễn Bắc Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ
Ông Nguyễn Bắc Bình, Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản