Tin mới

Đại hội điểm Công đoàn Ban Phong trào Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

(Mặt trận) - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lễ tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

 
 Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, với chức năng nghiên cứu, tham mưu và giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội mang tính toàn dân, tổ chức giám sát, phản biện xã hội về một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, số lượng cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn ít, khối lượng công việc ngày càng nhiều, chất lượng tham mưu yêu cầu cao, chính xác, song đoàn viên Công đoàn Ban Phong trào luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành kỷ luật lao động, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của cơ quan và chương trình công tác của Ban, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể Công đoàn Ban Phong trào luôn đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các chỉ tiêu công đoàn cấp trên đề ra.

 
Đại biểu tham dự Đại hội.

Tiêu biểu, trong tham gia thực hiện Quy chế dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, xây dựng Ban và cơ quan vững mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn Ban Phong trào luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên được kịp thời phản ánh, báo cáo lên công đoàn cấp trên và chi bộ, lãnh đạo Ban, đề xuất thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Cùng với đó, Công đoàn Ban Phong trào đã vận động đoàn viên công đoàn tập trung thực hiện phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Công đoàn Ban đã phát động trong đoàn viên phong trào “Vì một môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp”, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên trong việc xây dựng và giữ gìn nơi làm việc văn minh, hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Ban Phong trào nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, trong năm qua, Công đoàn Ban Phong trào đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc, tổ chức nhiều phong trào thi đua, động viên công chức, đoàn viên gắn bó, đoàn kết vì công việc chung; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, công tác công đoàn của Ban Phong trào cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên đi đầu, có nhiều sáng kiến, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời cần bám sát chức năng của công đoàn để thực hiện dân chủ, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn. Đoàn viên công đoàn cần thấy rõ vai trò và luôn lấy công đoàn làm chỗ dựa, nơi tin yêu của mình để làm nên thành công.

“Muốn làm được việc này, Công đoàn Ban phải gần gũi, nắm bắt, thấu hiểu tư tưởng, tâm tư, tình cảm, vui buồn để động viên, giúp đỡ đoàn viên, làm sao để Công đoàn Ban thực sự trở thành một gia đình khi đoàn viên đến làm việc tại cơ quan”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ban Phong trào tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động gắn kết các đoàn viên, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn thực chất, đổi mới đa dạng sinh hoạt công đoàn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi đoàn viên công đoàn để đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong triển khai hoạt động.

 
 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Phong trào nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Nguyễn Thị Hồng Thương được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Phong trào nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Ban Phong trào nhiệm kỳ mới. 
 Tặng hoa chia tay đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Ban Phong trào nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội. 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản