Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị

(Mặt trận) - Sáng 31/7, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì ngày làm việc thứ hai của Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2020.

MTTQ Việt Nam với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Giao ban Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

 Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị Tập huấn có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2020 gồm các nội dung về phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, hướng dẫn công tác lập dự toán và thanh quyết toán cho cán bộ được các ban đơn vị phân công làm đầu mối thanh quyết toán với Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước với 5 Chương và 28 Điều. Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết, Luật bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua đã có nhiều điểm mới so với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành trước đó.

Trong bối cảnh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu của quá trình hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, Thiếu tướng Phạm Văn Vinh cho rằng cần thiết phải ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm bảo đảm sự tương thích với các Hiệp định bảo vệ tin mật giữa Việt Nam và các nước; phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; đáp ứng yêu cầu nội luật hóa, tạo cơ sở cho việc thực hiện các cam kết của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong phối hợp chia sẻ thông tin, trong đó có thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, những nội dung của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước được phổ biến trong Hội nghị là những kiến thức quan trọng nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2020 cần nắm vững được những nội dung cơ bản của luật, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản