Tin mới

Đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân

(Mặt trận) - Tinh thần trên được bà Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh tại Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức sáng nay 28/10.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Phấn đấu cuối năm 2025, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị  

Khẳng định quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được chủ động triển khai từ rất sớm, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh về việc tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị các dự thảo văn kiện có đổi mới, song cần dựa trên các nguyên tắc và đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân.

“Đây là Báo cáo Chính trị của Đảng nhưng phải được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong quá trình đóng góp, từ nội dung đánh giá đến phương hướng sắp tới. Vì vậy quá trình lấy ý kiến nhân dân này rất quan trọng.”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Mai cho biết, thực hiện yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã trực tiếp đi khảo sát tại nhiều địa phương và các tổ chức Đảng lớn, đánh giá thêm thực tiễn trong việc thực hiện những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng như vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác... để nghiên cứu hoàn thiện nội dung các dự thảo văn kiện

Về quá trình chuẩn bị cho nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, Trưởng ban Dân vận Trung ương thông tin: Hiện Bộ Chính trị đã chỉ đạo và chia làm hai nhánh tiếp nhận góp ý: Một nhánh do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân góp ý cho Đảng thông qua thư góp ý, góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương và góp ý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhánh thứ hai do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều cuộc đóng góp ý kiến trực tiếp. Do đó, bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận rút kinh nghiệm từ các hội nghị lấy ý kiến đã diễn ra để công tác tổ chức các hội nghị lấy ý kiến sắp tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Bà Trương Thị Mai cho rằng, các ý kiến đa chiều tại Hội nghị lần này hầu hết tập trung vào nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị, thể hiện sự tiếp cận sâu sắc, quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị nghiêm túc của các đại biểu. Nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nhất là Báo cáo Chính trị; cho rằng các dự thảo đã được chuẩn bị công phu, có những vấn đề mới, đáp ứng cơ bản yêu cầu chất lượng trình Đại hội XIII.

Các ý kiến tập trung làm sâu sắc hơn một số nhóm vấn đề như: Cần thể hiện rõ hơn vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; đánh giá kết quả đạt được trước và sau đổi mới; phòng chống tham nhũng; thực thi quyền làm chủ của nhân dân; nhấn mạnh vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân của hệ thống Mặt trận; vấn đề tổ chức thực thi pháp luật chưa đồng bộ với quá trình xây dựng hệ thống pháp luật; y tế; kinh tế hợp tác; đối ngoại; yếu tố con người và phát triển con người Việt Nam; môi trường; dự báo tình hình sắp tới”.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của thành viên 7 Hội đồng tư vấn, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đóng góp, chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản