Tin mới

Đảm bảo tính thực chất, hiệu quả trong thực hiện giao ước thi đua

(Mặt trận) - Sáng 6/4, tại Hà Nội, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế - UBTƯ MTTQ Việt Nam (Cụm) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Quang cảnh Hội nghị

Thông báo về kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, trong năm 2021, Cụm tiếp tục tập trung tổ chức các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Cụm sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu, học tập kinh nghiệm hướng tới kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng hội viên. Đồng thời thường xuyên theo dõi, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để cổ vũ và nhân rộng phong trào.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, các hoạt động thi đua trong Cụm sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên trong Cụm, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng chung của Cụm và từng thành viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các thành viên trong Cụm cần tăng cường sự trao đổi thông tin, góp phần tổ chức các hoạt động chủ yếu của Cụm trong thời gian tới đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, mỗi thành viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng mong muốn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, với vai trò chủ trì Cụm năm 2021, sẽ quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động chung để các đơn vị thành viên trao đổi về các kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, cùng bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền, phổ biến, thi đua cùng các điển hình tiên tiến.

Các thành viên trong Cụm ký kết Giao ước thi đua năm 2021. 

Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã ký kết Giao ước thi đua Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2021.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản