Tin mới

Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam học tập, quán triệt 4 Nghị quyết, Quy định của Trung ương

(Mặt trận) - Ngày 13/10, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 69-QĐ/TW, Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Phối hợp vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, đại diện cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các ban đơn vị cùng toàn thể đảng viên của 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Tại Hội nghị, ông Lê Chí Hướng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 16/6/2022 về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; quán triệt Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Để tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là triển khai tốt các Nghị quyết, Quy định này của Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, từng chi bộ, các đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc các nội dung báo cáo viên trình bày. Trên cơ sở đó nhận thức đúng, đầy đủ về mục đích, yêu cầu, quan điểm mục tiêu, các giải pháp và nội dung của các văn bản quan trọng này; đồng thời yêu cầu các ban, bộ phận, đặc biệt là Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đối với những văn bản nào chưa có kế hoạch, chương trình thực hiện, ngay sau hội nghị cần xây dựng dự thảo tham mưu cho Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định quan trọng này trong thực trong thực tiễn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản