Tin mới

Đẩy mạnh tuyên truyền để nêu bật được những đóng góp của Mặt trận Hưng Yên đối với sự phát triển của tỉnh trong cả nhiệm kỳ

(Mặt trận) - Sáng ngày 27/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

 Quang cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản; lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra; đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp tục phát huy vài trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều cách làm, mô hình hay trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được lan tỏa và nhân rộng trong xã hội. MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiến hàng trăm nghìn m2 đất thổ cư, đất khoán canh tác, đóng góp hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm và các công trình phúc lợi công cộng với tổng số tiền trên 4.000 tỷ đồng.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương trình bày báo cáo tại cuộc làm việc

Công tác giám sát trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của MTTQ các cấp trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp chủ trì thành lập Đoàn giám sát thực hiện được 2.590 cuộc (trong đó cấp tỉnh giám sát 29 cuộc); phối hợp giám sát 3.966 cuộc; giám sát thông qua xem xét, nghiên cứu văn bản được 2.178 văn bản; Ban Thanh tra nhân dân giám sát 1.741 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 1.792 cuộc, đã kiến nghị 148 vụ việc đến các ngành chức năng.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã triển khai hiệu quả việc tham gia công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm cao của MTTQ và các tổ chức thành viên, chỉ trong 2 năm (2022 - 2023), Nhân dân đồng thuận bàn giao gần 3.800ha đất để bàn giao mặt bằng, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện đúng quy định, nhiều dự án triển khai vượt tiến độ đề ra.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh cũng triển khai các Chương trình chung tay xây dựng nhà ở đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên.  đã tổ chức thành công 2 chương trình: “Chung tay xây dựng nhà ở đối với Người có công và hộ nghèo toàn tỉnh” (năm 2019-2020) và “Chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở” (năm 2023), trở thành điểm nhấn trong hoạt động của MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2019 -2024.

 

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra phương hướng nhằm nâng cao vai trò nòng cốt chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hiến, cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng Hưng Yên sớm thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đại hội cũng đề ra 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Để hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt từ 8 tỷ/năm trở lên; MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát 2 - 3 nội dung/năm; tổ chức phản biện xã hội 100% các nội dung do các cơ quan chính quyền đề nghị liên quan đến đời sống Nhân dân; 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; 100% MTTQ các cấp duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang cộng đồng (Fanpage) MTTQ các cấp…

Về cơ cấu nhân sự, dự kiến Đại hội sẽ hiệp thương cử 80 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2029-2024 với tỷ lệ về người ngoài Đảng (27,5%); tôn giáo (2,5%) đều bằng nhiệm kỳ trước; tỷ lệ Nữ (26,25%) giảm so với nhiệm kỳ trước; Tỷ lệ tái cử (48,75%). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên gồm 8 vị gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 4 vị Ủy viên Thường trực.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Khát vọng - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến sẽ diễn ra trong trung tuần tháng 7/2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát vào nội dung Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Hưng Yên để chuẩn bị hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội các cấp trên toàn tỉnh.

“Trong những năm gần đây, Hưng Yên đã có những nét đột phá và phát triển mạnh về kinh tế với những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, đóng góp vào những nét nổi bật đó có vai trò quan trọng của MTTQ tỉnh Hưng Yên”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Báo cáo chính trị trình Đại hội cần rà soát, đưa vào một số kết quả nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2019-2024 để hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thấy được hình ảnh của mình trong triển khai nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; làm rõ hơn những đóng góp của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ.

 

Đối với Đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng cần đảm bảo cơ cấu, thành phần tham gia Ủy ban; Đối với nhân sự cá nhân tiêu biểu dự kiến tham gia Ủy ban nhiệm kỳ mới cần chi tiết hơn, thể hiện rõ chức vụ, ngành nghề, lĩnh vực đại diện.

“Đại hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong Đại hội để nêu bật được những đóng góp của MTTQ tỉnh Hưng Yên đối với sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024 để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay.”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quan tâm, bố trí nhân sự phù hợp tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời tạo điều kiện để Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành nội dung 6 chương trình hành động đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản