Tin mới

Điện chia buồn

(Mặt trận) - Ngày 17/4, trước tin đồng chí Phandoungchit Vongsa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước từ trần, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Phandoungchit Vongsa (Phăn-đuông-chít Vông –xả).

200 căn nhà đại đoàn kết đến với hộ nghèo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Điện chia buồn của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn:

Kính gửi: Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Phandoungchit Vongsa

UBTƯ MTTQ Việt Nam vô cùng thương tiếc biết tin đồng chí Phandoungchit Vongsa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa VI, VII, VIII, IX, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Văn hóa, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã từ trần vào ngày 16/4/2020.

Đây là tổn thất to lớn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Nhân dân Lào anh em và gia đình đồng chí Phandoungchit Vongsa. Cả cuộc đời đồng chí đã dành trọn tâm sức và cống hiến hết mình cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng tôi mất đi một người bạn thân thiết, luôn quan tâm, tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi thành kính gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Phandoungchit Vongsa lời chia buồn sâu sắc nhất.

Trần Thanh Mẫn
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản