Tin mới

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023

(Mặt trận) - Để chuẩn bị cho việc triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2023, ngày 20/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp bàn, thống nhất việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, từ năm 2023, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức công bố 2 năm/lần các công trình tiêu biểu trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”. Trên cơ sở Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” hiện hành theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Biên tập “Sáng vàng Sáng tạo Việt Nam” dự kiến chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu đổi mới như ban hành mới Quy chế chỉnh sửa, bổ sung việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Về phạm vi thực hiện, “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” được tuyển chọn từ các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật của các bộ, ngành và một số tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế; Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực khác như: xã hội nhân văn, quản lý, kinh tế… sẽ được triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp; Một số công trình khoa học khác (có thể không được Hội đồng tuyển chọn giới thiệu) nhưng có ý nghĩa thiết thực, có sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng tại thời điểm tuyển chọn sẽ do Ban Chỉ đạo xem xét quyết định.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày về những điểm mới trong tuyển chọn "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2023 

Việc tuyển chọn các công trình vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023 phải là những công trình đã được các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị; đồng thời Hội đồng tuyển chọn phải phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học nhằm lựa chọn, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả để trình Ban Chỉ đạo quyết định.

Nội dung dự thảo Quy chế cũng nêu rõ, ngoài thành phần Ban Chỉ đạo “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” của những năm trước đây thì kể từ năm 2023 đề nghị bổ sung thêm thành phần là Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam vào thành viên Ban chỉ đạo…

Thời gian công bố sách vàng dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất những nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu đổi mới và khẳng định “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” là chương trình nhằm động viên, khích lệ các nhà khoa học mà nhiều năm cống hiến cho nền khoa học nước nhà.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc họp 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý và thống nhất của 3 cơ quan phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, Ban Thư ký cần tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy chế, đề xuất rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, dự thảo Kế hoạch năm 2023 và các tài liệu liên quan để trình Ban Chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, việc tuyển chọn và vinh danh các công trình khoa học, giải pháp công nghệ phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và phát huy tinh thần trách nghiệm, sự tâm huyết của Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn những công trình xứng đáng trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

“Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại để tạo được sức lan toả mạnh mẽ về những cá nhân, tập thể, nhà khoa học được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

 
Đại biểu tham dự thảo luận về những điểm mới trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2023 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản