Tin mới

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) - Ngày 28/9, tại tỉnh Bắc Ninh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến vào nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Trong bối cảnh đó, yêu cầu tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, để đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024 với 5 nội dung trọng tâm.

Nội dung thứ nhất là thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và năm 2024, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh kế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Nội dung thứ hai là thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 và năm 2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai. Tập trung thực hiện 4 Đề án gắn với 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2029. Cụ thể là Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án đánh giá sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Nội dung thứ ba là thi đua phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo.

Nội dung thứ tư là thi đua thực hiện thành công Đề án làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn vùng Tây Bắc nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Nội dung thứ năm là thi đua mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi xã có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện phương châm: lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

 Quang cảnh Hội nghị

“Với truyền thống đoàn kết, yêu nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các tổ chức thành viên; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029 với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm””, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; các Tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký thực hiện các nội dung thi đua, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đợt thi đua đặc biệt này để đảm bảo hiệu quả cao và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản