Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký

(Mặt trận) - Sáng 30/6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười, khóa IX. Hội nghị nhằm thông qua tờ trình về việc hiệp thương nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của MTTQ Việt Nam

Những đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục có nhiều đột phá trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, điểm cầu Ban Công tác phía Nam và 8 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Chủ trì Hội nghị 

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đại diện các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Dự tại điểm cầu Ban Công tác phía Nam có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, tại Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu nêu rõ: “Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về nhân sự 

Từ Quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua: Số lượng là 6 vị, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch; Hiện nay, Ban Thường trực có 5 vị, thiếu 1 vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký; đồng thời căn cứ Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Tiến Châu, sinh ngày 05/10/1969, quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có trình độ học vấn Tiến sĩ Luật. Trước khi được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2021, ông Lê Tiến Châu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

“Ban Thường trực kính trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tờ trình nêu rõ, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 4 (Ngày 12/4/2021) đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế tham gia Ủy ban Trung ương 8 vị , Đoàn Chủ tịch 2 vị, Ban Thường trực 1 vị. Sau khi kiện toàn bổ sung nhân sự, tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương là 374 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch 60 vị, Ban Thường trực 5 vị. Từ đó đến nay, nhân sự Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch có sự thay đổi.

Chính vì vậy, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc ngày 24/5/2021. Trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ nội dung Tờ trình, các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn việc bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ giúp công tác Mặt trận ngày càng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nêu cao trách nhiệm của người cán bộ dân cử hơn nữa.

Hội nghị biểu quyết thông qua Tờ trình về nhân sự

Tại Hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại Hội nghị đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng cảm ơn ý kiến của các cụ, các vị và các đồng chí tham dự Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra đúng vào lúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đoàn kết, xiết chặt tay nhau phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này tổ chức họp trực tuyến, trong điều kiện phải đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch.

“Các cụ, các vị, các đồng chí nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chân thành, sâu sắc, thiết thực, góp phần vào sự thành công của hội nghị”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nghiêm túc tổng hợp đầy đủ và có văn bản về kết quả hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

“Về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, các cụ, các vị và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo do Ban Thường trực trình; đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm một số nội dung mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng, gửi gắm vào Quốc hội khóa mới. Ban Thường trực sẽ chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện văn bản”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản