Tin mới

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc 

Tham dự cuộc làm việc có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng thành viên của đoàn kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc 

Triển khai nghiêm túc, bài bản và đảm bảo đúng yêu cầu

Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị sớm, triển khai nghiêm túc, bài bản và đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ thời gian.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc 

Ngày 30/6/2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong triển khai xây dựng Chương trình hành động, MTTQ Việt Nam đã nghiên cứu, rà soát, phân tích kỹ những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ mới được xác định trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung mới về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các giai tầng trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam… để cụ thể hóa với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đồng thời tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực nghiêm túc, kịp thời, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Làm rõ hơn về việc triển khai nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, các Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể và Nhân dân tại các thôn, tổ dân phố tích cực tham gia các tổ, chốt rà soát, kiểm tra, giám sát, làm tốt việc tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chung tay ủng hộ thêm nguồn lực để cùng với Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch. Một số tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các địa phương đã có cách làm sáng tạo trong tuyên truyền phòng, chống dịch và chủ động hỗ trợ người lao động tự do, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn, linh hoạt hình thức hỗ trợ với các mô hình hỗ trợ bằng ATM gạo, ATM ô-xy, siêu thị 0 đồng... giúp người dân vượt qua đại dịch. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng tập trung giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; quan tâm giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và những nội dung nhân dân quan tâm. Cấp Trung ương triển khai các kế hoạch giám sát về: thực hiện Luật Đất đai năm 2013; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước các cấp năm 2021; giám sát cán bộ, đảng viên năm 2021; việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân một số tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021….

Phải đổi mới và phải đối diện với thực tế

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam luôn xác định việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của một kỳ Đại hội không phải làm một lần là xong mà phải thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Bởi vậy, cần phải liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để triển khai kịp thời trong hệ thống Mặt trận.

Nhắc tới nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết trong năm 2022, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

Cùng với đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị việc xây dựng đề án sơ bộ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), trên cơ sở đó sẽ trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về việc lãnh đại Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

"Qua thực tiễn triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, trong thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ ban hành báo cáo tổng kết gần 20 năm thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó đề nghị Ban Bí thư ban hành kết luận về triển khai ngày hội theo chủ trương hướng về cơ sở", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin thêm.

Tại cuộc làm việc Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị quyết liên tịch (thực hiện Luật MTTQ Việt Nam) giữa Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ để phát huy dân chủ trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.

“Với phương châm xác định phải đổi mới và phải đối diện với thực tế, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến của nhân dân để giải quyết các vụ việc phức tạp, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai

Quang cảnh cuộc làm việc 

Phát biểu Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Qua kiểm tra sẽ giúp cho Đảng đoàn Mặt trận, cho các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt rồi thì tốt hơn, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã khắc phục những khó khăn về nhân sự để nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó mà Đảng, Nhà nước giao, nhất là việc tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị đã nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam với nhân dân.

Cùng với đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nhiều hoạt động cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, nhất là huy động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các Hội nghị trực tuyến đến tận cơ sở để truyền tải thông tin nhanh hơn, sát thực hơn.

“Với tinh thần luôn luôn đổi mới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Địa hội XIII của Đảng một cách bài bản, hoàn thành đúng tiến độ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả làm việc, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản trong cả nhiệm kỳ.", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với 5 nhiệm vụ hết sức quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua.

"Cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng đoàn, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá bài bản, thiết thực.", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gợi mở.

Nhắc tới nội dung những vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận mình cần nghiên cứu có hình thức triển khai thực hiện kịp thời trước mắt và lâu dài.

Cùng với đó cần thường xuyên quan tâm tới hoạt động của từng Chi bộ tại cơ quan Mặt trận để thấy được trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nội dung kế hoạch thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm cụ thể.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra và kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của MTTQ Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản