Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 24/5, tại Hà Tĩnh, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay”.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Tiếp sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới

Thái Bình: Chuyển 17 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì. Cùng chủ trì Hội thảo có Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam Tạ Văn Sỹ và Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, các ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện MTTQ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cần thiết phải đổi mới

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhất là công tác tổ chức cán bộ. MTTQ các cấp thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố về tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được quan tâm, năng lực công tác cán bộ Mặt trận được nâng lên so với trước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hiện nay, số lượng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp là gần 18.300 người, đội ngũ này ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ Mặt trận được tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau, đã được rèn luyện từ thực tiễn cơ sở nên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trong giai đoạn mới, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vị hoạt động của Mặt trận ngày càng mở rộng. Nhiệm vụ của Mặt trận ngày càng đa dạng, phong phú, gắn với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm vững đường lối dân vận của Đảng, hiểu biết sâu sắc lý luận và nghiệp vụ công tác Mặt trận, tham mưu cho Đảng, phối hợp với các cấp chính quyền xây dựng chủ trương, chính sách về đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thực tiễn.

“Trong lúc đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của MTTQ Việt Nam hiện nay ít nhiều còn thiếu tính chuyên nghiệp, vì vậy hiệu quả chưa được cao. Một điều dễ nhận thấy là trong hệ thống chính trị nước ta, ngoài Đảng và Nhà nước thì các tổ chức chính trị - xã hội khác đều có cả một hệ thống đào tạo cán bộ chính quy, hiện đại. Chúng tôi nêu vấn đề như trên để thấy rằng, về bộ máy vận hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của MTTQ Việt Nam cần phải được kiện toàn, cũng cố, nâng cao để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Cán bộ Mặt trận là gốc của mọi vấn đề

Xoay quanh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận - một vấn đề then chốt, quyết định sự thành bại của mọi hoạt động, Hội thảo nhận được nhiều bài tham luận của các đại biểu, trong đó có nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong hoạt động thực tiễn ở các đơn vị, địa phương. Qua đó làm rõ được sự cần thiết phải đổi mới nội dung và hình thức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; thực trạng công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận… Đặc biệt, các đại biểu đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực về nội dung, hình thức công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận trong tình hình mới.

Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tham luận.

Theo ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận hiện nay có 7 vấn đề đặt ra. Đối với mỗi vấn đề, ông Lê Bá Trình chỉ ra thực trạng, tồn đọng và đề xuất giải pháp giải quyết. “Cần điều tra, nắm rõ trình độ học vấn, nguồn đào tạo của từng cán bộ đang làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng một cách phù hợp” - ông Lê Bá Trình đề nghị.

Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trình bày tham luận.

Với tham luận “Xây dựng lực lượng báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong tình hình mới”, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chỉ ra những vấn đề bức thiết trong việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cán bộ Mặt trận.

“Việc xây dựng lực lượng báo cáo viên đủ về số lượng, chất lượng, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận và phát huy tốt vai trò của báo cáo viên là điều cốt lõi. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên không phải mang tính thời vụ hay nhiệm kỳ mà phải xác định đó là công việc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống Mặt trận, trong đó coi trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương là chính” - bà Bùi Thị Thanh nhấn mạnh.

Đổi mới sát hợp thực tế

Các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố chỉ ra rằng, thực tế hiện nay, MTTQ Việt Nam chưa có trường lớp đào tạo chuyên môn về công tác Mặt trận nên hầu hết cán bộ Mặt trận làm việc bằng kinh nghiệm thực tế. Vì thế không có chiều sâu và sự thống nhất về chuyên môn, hiệu quả không cao, nhiều khi rơi vào hình thức hoặc phong trào chung chung. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành chưa được thống nhất trong hệ thống tổ chức của Mặt trận. Việc tổ chức tập huấn hằng năm chưa tương xứng với nhu cầu và yêu cầu…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy đề xuất tổ chức thi báo cáo viên giỏi 2 năm 1 lần.

Để đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát thực tế, chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Phân loại đối tượng để có hình thức đào tạo phù hợp. Mở rộng hình thức bồi dưỡng theo nhóm đối tượng. Cải tiến phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao tính chủ động, tích cực của người học. Đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận… “Trung ương cần nghiên cứu, sớm phát triển Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận để thành lập Học viện MTTQ Việt Nam một cách bài bản, có hệ thống” - bà Nguyễn Thị Mai Thủy đề nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung: “Chưa bao giờ vai trò, vị trí của cán bộ Mặt trận được nâng lên như hiện nay. Trong khi đó, Mặt trận không có một trường đào tạo cán bộ chuyên nghiệp nào”.

Nói về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì thế, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng được việc áp dụng, sử dụng các phương pháp trao đổi tích cực. Cần nghiên cứu thời gian đào tạo, bồi dưỡng và giới hạn số lượng học viên từng lớp cho phù hợp với việc áp dụng các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng Trần Việt Dũng đề nghị mời các chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực công tác Mặt trận tham gia báo cáo với lớp bồi dưỡng.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận tốt hơn, chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng Trần Việt Dũng đề nghị mời các chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực công tác Mặt trận, các vị có thâm niên trong công tác Mặt trận tham gia báo cáo với lớp bồi dưỡng. Cần dành lượng thời gian nhiều hơn trong việc trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các địa phương với nhau, cũng như tập huấn những kỹ năng chuyên sâu về các lĩnh vực dành cho cán bộ Mặt trận.

Các đại biểu đến từ huyện, thị, thành của tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận phân theo từng cấp, từng chuyên đề cụ thể để sát hợp với nhu cầu và năng lực thực tiễn. Đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng tổ chức, triển khai thực hiện cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Mỗi năm cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để đáp ứng với sự thay đổi nhân sự Mặt trận các cấp. Cần có chế độ kinh phí, thời gian đào tạo cho cán bộ Mặt trận cơ sở, xã, phường, thôn, xóm.

Kết thúc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đúc kết lại những vấn đề được các đại biểu chỉ ra. Qua đây, Phó Chủ tịch truyền tải nhiều thông tin để giải đáp những khúc mắc, bất cập được các đại biểu đề cập trong khuôn khổ Hội thảo. Đồng thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng nhấn mạnh sẽ tập hợp, chắt lọc, tiếp thu những vấn đề phù hợp để thực hiện đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận một cách thiết thực nhất, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản