Tin mới

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên

(Mặt trận) - Sáng ngày 29/8, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên do đồng chí Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên làm Trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay thăm hỏi ông Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai nước nói riêng và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn mà Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tặng quà ông Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hai nước tăng cường hợp tác, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và ông Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn

Đồng chí Ju Yong Gil cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Đồng chí Ju Yong Gil đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như phong trào công nhân và công đoàn Triều Tiên. Đồng chí tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết giữa Công đoàn hai nước Việt Nam và Triều Tiên, khẳng định tiếp tục hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì lợi ích của người lao động và nhân dân hai nước.

BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản