Tin mới

Giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp ở cơ sở

(Mặt trận) - Ngày 20/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc làm việc 

Chủ trì cuộc làm việc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ; các Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Phước Lộc, Đỗ Văn Phớn; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, đại điện Đảng ủy, các ban đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh cuộc làm việc 

Bám sát nội dung Quyết định 290, triển khai đồng bộ trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa (X) do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày nêu rõ: việc triển khai thực hiện Quyết định về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Thông qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm hơn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận. Việc phối hợp với chính quyền, các ban, ngành với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua các quy chế và chương trình phối hợp công tác được tăng cường.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày báo cáo tại cuộc làm việc 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng mở rộng, cơ cấu thành phần đại diện các giai tầng trong xã hội, cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp từng bước được tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận. Nội dung và phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, phát huy tốt vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. 

“Hoạt động của Mặt trận chuyển dần theo hướng tập trung về cơ sở và địa bàn dân cư. Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo và xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu từng đối tượng bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì được nâng lên”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc các đại biểu đã phân tích về những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, đồng thời trao đổi thẳng thắn về một số hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hơn các nội dung của Quyết định này trong thời gian tới.

Nhận diện khó khăn, thách thức để có giải pháp phù hợp, hiệu quả

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nội dung Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã quy định rất rõ trách nhiệm của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các ban, bộ, MTTQ, các đoàn thể của Trung ương và địa phương, đó cũng là cơ sở quan trọng để MTTQ xác định nội dung Chương trình hành động của nhiệm kỳ và chương trình công tác hằng năm.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đánh giá cao vai trò của công tác Dân vận, Mặt trận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận: “Đảng ta và Bác Hồ luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta và đã dành rất nhiều tâm sức cho nhiệm vụ quan trọng này”….“Trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, góp phần phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Đánh giá về công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Kết luận 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đánh giá: Mặt trận không còn hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới; hoạt động có chuyến biến tích cực; trách nhiệm của Nhà nước đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao; sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, những kết quả đạt được của đất nước trong suốt thời gian qua cho thấy, nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Nhận định về tình hình trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hiện thế giới vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Mặc dù Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và đang từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhưng không tránh khỏi những tác động trực tiếp này. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, môi trường đang bị ô nhiễm, an toàn thực phẩm vẫn gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, …

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế đó là công tác Dân vận, Mặt trận có mặt vẫn chưa theo kịp sự thay đổi về tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng trong nhân dân.

Bên cạnh đó, việc nắm tình hình nhân dân và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, còn có nơi nhân dân bị lợi dụng, bị xúi dục kích động nghe theo các thế lực phản động, thù địch; vẫn còn một số nơi, nhân dân chưa đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền cơ sở; vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo, đơn thư kéo dài, tụ tập đông người; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao…

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc làm việc 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục bám sát, triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung quy định trong Quyết định 290-QĐ/TW; Quyết định 217, 218 và Quy định 124 và các các chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống nhân dân. Từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý tới việc phát huy các hình thức tự quản ở cộng đồng dân cư; nắm chắc, đánh giá thực chất địa phương nào làm tốt, có sáng tạo; địa phương nào còn hạn chế, khó khăn cái gì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm khéo. Công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp về hình thức, nội dung, nhân dân được nâng cao nhận thức, đồng thời phải chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

“Phải nhận diện những thuận lợi, khó khăn, phong tục, tập quán của nhân dân từng vùng, từng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để tập trung nguồn lực giúp đỡ thiết thực”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc củng cố, kiện toàn bộ máy để đảm bảo lựa chọn được những cán bộ Mặt trận đủ tâm, đủ tầm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

“Mặt trận các cấp phải chỉ ra được đâu là điểm mạnh cần phát huy và đâu là những vấn đề còn hạn chế để tự đổi mới và đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tới đây là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận các cấp sẽ tham gia tích cực, thể hiện chính kiến góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Đại biểu trao đổi tại cuộc làm việc 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực, những chuyển biến, trách nhiệm của công tác Mặt trận, sự nỗ lực không ngừng của MTTQ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để gần dân, sát dân hơn, phản ánh tiếng nói của nhân dân đối với Đảng.

"Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tăng cường đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, sâu sát cơ sở; phối hợp ngày càng hiệu quả với các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, quan tâm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khơi dậy được động lực trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, trong bối cảnh mới còn nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại của dân còn phức tạp, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc nêu gương của cán bộ đảng viên còn hạn chế, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, thực chất.

Theo bà Trương Thị Mai, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần quan tâm phổ biến, quán triệt sâu rộng về các nội dung của Quyết định 290 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận để vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Cùng với việc tạo sự đồng thuận của nhân dân khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, MTTQ cần tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Bà Trương Thị Mai cũng yêu cầu, thời gian tới hoạt động của Mặt trận cần hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Về nhiệm vụ trước mắt, theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận sẽ phối hợp chặt chẽ MTTQ Việt Nam để tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chuẩn bị nhân sự của khối Dân vận, Mặt trận đảm bảo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 17 của Ban Bí thư.

“Ngày 15/10 sẽ công bố toàn văn dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặt trận và các đoàn thể sẽ là một kênh quan trọng để để đóng góp ý kiến. Chính vì vậy, Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức các cuộc đóng góp ý kiến để mang tiếng nói, hơi thở của các tầng lớp nhân dân đến với Đại hội Đảng”, bà Trương Thị Mai đề nghị.

Kiến nghị Trung ương tổng kết thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Mặt trận

Tại cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thay mặt Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã nêu kiến nghị Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ và cơ quan khối giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, hiện nay các địa phương đang tích cực tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc Trung ương sớm tổng kết sẽ phục vụ cho công tác nhân sự, bố trí cơ cấu cấp ủy, cũng như tạo thuận lợi, phù hợp cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận theo như Quy định 212.

Ghi nhận kiến nghị của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương bà Trương Thị Mai cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã họp và ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Sắp tới Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết mô hình này để đánh giá việc thực hiện thí điểm và có định hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản