Tin mới

Giám sát chặt chẽ chương trình, dự án đầu tư vùng đồng bào DTTS

(Mặt trận) - Ngày 23/12, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ “MTTQ Việt Nam các cấp giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số – Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo Hội đồng nghiệm thu, Ths. Nguyễn Mạnh Quang, Phó Trưởng ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài cho biết, đề tại đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, trong đó đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng công tác giám sát các chương trình, dự án của MTTQ các cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong những năm gần đây, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác giám sát.

Tại Hội nghị, Đề tài đã được các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính cấp thiết, những nội dung nghiên cứu có chiều sâu, các dẫn chứng cụ thể mang tính thời sự và đưa ra nhiều góp ý tâm huyết để nhóm nghiên cứu tham khảo và hoàn thiện đề tài, nhằm đảm bảo tính khả thi của đề tài trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động của Ban Chủ nhiệm đề tài trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề tài.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, đề tài đã thể hiện sự am hiểu sâu rộng của Ban chủ nhiệm đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan trọng, có tính ứng dụng cao trong thực tế, giúp MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, góp phần thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tránh lãnh phí, làm tăng hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Từ những ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu để hoàn thiện, bổ sung các nội dung, rà  soát lại các thuật ngữ, kết cấu các giải pháp theo nhóm phù hợp và phải có tính khả thi trong thực tiến để phát huy tối đa vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào DTTS.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá khách quan, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài loại khá.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản