Tin mới

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX: Thảo luận và cho ý kiến về nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 15/3, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị nhằm thảo luận và cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điểm nhấn của nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ đáp ứng được mong muốn và sự kỳ vọng của nhân dân thành phố Hải Phòng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội nghị 

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để bàn bạc, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch và thảo luận, góp ý vào Dự thảo lần 1 Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, được sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan hữu quan, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

“Đây là niềm vinh dự, niềm vui, niềm tự hào, niềm tin của cấp trên đối với cán bộ trưởng thành từ công tác Mặt trận”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, để kiện toàn Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và đảm bảo cho hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, nhân dân, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình là Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giới thiệu để UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, Ban Bí thư đã quyết định điều động, chỉ định ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giới thiệu để UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch sẽ bày tỏ ý kiến, biểu thị sự đồng thuận cao, căn cứ trình với UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam theo quyết định”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, đến quý IV năm 2024 sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã sẽ Đại hội trong quý II, quý III. Đảng đoàn, Ban Thường trực đã chuẩn bị từ sớm tờ trình ban hành chỉ thị của cấp trên về lãnh đạo và MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị cho ý kiến lần đầu vào Đề án sơ bộ tổ chức Đại hội và khảo sát, tổng kết thực tiễn để làm sâu sắc hơn một số nội dung lý luận, thực tiễn, một số vấn đề đặt ra để đưa vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; nghiên cứu, xem xét có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, căn cứ số lượng, cơ cấu, thành phần Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (hiện nay khuyết vị trí Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và 2 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam).

Căn cứ Quyết định số 796-QĐNS/TW ngày 9/3/2023 của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Căn cứ Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu để UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Quyết định số 765-QĐNS/TW ngày 31/1/2023 của Ban Bí thư về điều động, chỉ định ông Hoàng Công Thủy, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Căn cứ Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc điều động, giới thiệu ông Hoàng Công Thủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ để UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Từ nội dung của Tờ trình, 100% các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất về việc cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

100% các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất về việc cử bổ sung ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Hoàng Công Thủy được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Góp ý vào nội dung dự thảo, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cùng với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đề án nên cụ thể hóa thêm một bước về tăng cường và mở rộng vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam bởi muốn tinh thần đoàn kết bền chặt, không còn con đường nào khác là Đảng phải mạnh, Nhà nước phải mạnh và Mặt trận phải mạnh, làm nòng cốt để tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung.

“MTTQ Việt Nam cần xem xét tham gia, chủ động tham gia và không chỉ dừng lại ở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn tăng cường, mở rộng MTTQ Việt Nam. Đây là cơ hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X”, ông Huỳnh Đảm gợi mở.

Nhấn mạnh không phải chờ tới Đại hội, ngay bây giờ khâu then chốt chính là công tác cán bộ của Đảng đối với Mặt trận, ông Huỳnh Đảm kiến nghị, trong quá trình này nên xác định và bố trí Chủ tịch MTTQ Việt Nam chuyên trách, không phải kiêm nhiệm. Muốn “đúng vai, thuộc bài” thì người đứng đầu phải rõ.

 
 
 

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng đã thảo luận về nội dung định hướng công tác  chuẩn bị nhân sự Đại hội X; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; phân tích những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thời cơ, thách thức và gợi mở chương trình công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ, đồng thuận cao, Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các cụ, các vị đã dành thời gian đóng góp những ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các dự thảo văn bản do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình. Ban Thường trực sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện Tờ trình của Đoàn Chủ tịch để trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8 khóa IX.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất về Tờ trình của Ban Thường trực giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, giới thiệu để UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy ban Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch đã có những góp ý rất thẳng thắn, chân thành nhằm bổ sung, nhấn mạnh thêm nhiều nội dung xác đáng, phù hợp với tình hình thực tế vào dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị tiếp tục hoàn thiện Đề án, đồng thời thực hiện đúng nội dung công việc quan trọng tiếp theo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản