Tin mới

Khơi dậy ý chí, khát vọng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách

(Mặt trận) - Ngày 22/12, sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ ba Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đã đề ra.

Thực trạng và giải pháp đối với việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng Báo Đại đoàn kết nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Australia

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao 16 ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc, chân thành của đại biểu tham dự Hội nghị tại 64 điểm cầu trên cả nước. Những ý kiến này đã khẳng định thêm về kết quả công tác Mặt trận đạt được năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và đưa ra nhiều đề xuất nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đề xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phát huy quyền, trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

“Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí, Ban Thường trực sẽ tiếp thu đầy đủ, đưa vào nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Đặc biệt, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã động viên, ghi nhận những kết quả đạt được và gợi mở các nội dung, giải pháp đối với công tác Mặt trận trong năm 2021 và những năm tiếp theo”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định kết quả đạt được trong năm 2020 của Mặt trận đã góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cả nước và mỗi địa phương, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, trách nhiệm hết mình vì công tác Mặt trận; đồng thời trân trọng cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố đối với MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua.

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị 

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong năm 2020 và 4 vị được hội nghị hiệp thương tham gia Đoàn Chủ tịch, 21 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX cùng Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là thành viên chính thức thứ 48 của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng gửi tới các đồng chí do phân công nhiệm vụ mới hoặc nghỉ chế độ, thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Mặt trận lời cảm ơn chân thành về những đóng góp quý báu đối với MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, các cụ, các vị đại diện trong các giới, bằng uy tín của mình hãy lan toả về thành tựu, ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước, để toàn thể đồng bào tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Thời gian tới, nhiệm vụ của Mặt trận nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, kính mong các cụ, các vị, các đồng chí, dù hoạt động ở lĩnh vực nào vẫn tiếp tục giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để phát huy vai trò của Mặt trận trong năm 2021, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đây.

Cùng với đó cần thực hiện trách nhiệm hiệp thương, giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để đáp ứng với niềm tin, hy vọng của Đảng và nhân dân. Đặc biệt cần quan tâm tới những nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Nhấn mạnh tới vai trò của Mặt trận các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân và tham mưu cho Đảng lãnh đạo, quán triệt về đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, từ nhiệm vụ này, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục khơi dậy ý chí, khát vọng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra.

“Cần phát huy hơn nữa sức mạnh của các tổ chức thành viên, nhất là vai trò của thành viên hạt nhân, thành viên lãnh đạo, mẫu mực của Đảng. Cụ thể hóa quy chế phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong thời kỳ mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Mặt trận cần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; thể chế hóa, cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát. Trước hết là phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, cấp ủy đảng , chính quyền các cấp cần duy trì tổ chức thực chất việc đối thoại với nhân dân, giải quyết thấu đáo trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, của nhân dân để phản ánh, kịp thời đầy đủ với Đảng, Nhà nước.

“Cần thường xuyên quan tâm, nắm tình hình nhân dân; tiếp tục thực hiện, tuyệt đối không chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19; đồng thời góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là các tỉnh bị thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, người yếu thế trong xã hội. Đặc biệt Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức cho bà con vùng sâu, vùng xa, các hộ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đón Tết Tân Sửu”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản