Tin mới

Lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy

(Mặt trận) - Ngày 15/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, đội ngũ cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tham dự Đại hội có ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 37.000 đảng viên trên toàn tỉnh về tham dự Đại hội.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường và khơi dậy khát vọng vươn lên của nhân dân trong toàn tỉnh

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế, năng suất lao động nâng lên đáng kể so với giai đoạn trước.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của tỉnh ước đạt 7,2%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Thu ngân sách tăng khá, bình quân đạt 9,9%/năm; thu ngân sách năm 2020 đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong nhiệm kỳ ước đạt 19 tỷ USD, tăng bình quân 8%/năm. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,5 lần so với giai đoạn trước; kinh tế hợp tác, hợp tác xã được quan tâm củng cố. Thu hút đầu tư tăng mạnh, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao. Đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp 2 lần với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 7,77 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành; 45/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 63,4%.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại Đại hội 

Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, giải quyết việc làm, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Trung ương. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thường xuyên. Quốc phòng và an ninh được giữ vững và không ngừng củng cố; chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp, không để xảy ra xung đột, điểm nóng. Quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Cam-pu-chia ngày càng phát triển, góp phần giữ vững biên giới hòa bình.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả tích cực; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, có nhiều tiến bộ; Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể khắc phục cơ bản biểu hiện “hành chính hoá” và chậm đổi mới, đã thật sự hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ trong Đảng và trong nhân dân được phát huy. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, là một trong nhóm địa phương, đơn vị dẫn đầu trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

 

Với quyết tâm thực hiện nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”, Đại biểu tham dự Đại hội cùng đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và xác định, đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người từ 4.500 USD trở lên; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng đạt 51 - 52%, Dịch vụ đạt 30 - 31%, Nông - lâm - thuỷ sản đạt 14 - 15%. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt từ 36% trở lên so với GRDP...

"Cán bộ là gốc của mọi công việc"

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh về những thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, kế thừa thành quả của nhiều nhiệm kỳ, giai đoạn 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước và việc hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII .

“Tôi đánh giá cao việc Tây Ninh đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, thể hiện tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Có thể khẳng định, chưa bao giờ tỉnh Tây Ninh có được những thành quả to lớn và vị thế như ngày hôm nay”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Nhắc lại bề dày lịch sử, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng "trung dũng, kiên cường" của nhân dân Tây Ninh trong quá khứ và những lợi thế về vị trí địa lý quan trọng mang tính chiến lược về kinh tế đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tiếp giáp với những địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước,…Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Tây Ninh ngày nay là một vùng đất địa linh, có lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu ổn định, không gian xanh chiếm diện tích lớn, là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về du lịch.

Cùng với đó, phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quân và dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, hăng say lao động, sản xuất, phát huy trí tuệ, sáng tạo, đưa Tây Ninh phát triển ngày càng nhanh và giàu đẹp.

Nhắc tới giai đoạn 2020-2025 khi dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt,  tình hình dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, bão lụt, thiên tai, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá chế độ ta, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, bối cảnh đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng, Nhà nước ta nói chung và đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội 
Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội cần tiếp tục thảo luận để đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong Văn kiện, phân tích kỹ những nguyên nhân, đặc biệt là tập trung vào nguyên nhân chủ quan, nhận thức rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra để xác định được đúng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, phù hợp với thực tế của tỉnh Tây Ninh.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá; hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh có sân bay quốc tế, có cảng lớn), tỉnh Bình Dương (là tỉnh đang năng động phát triển mạnh về công nghiệp, nằm trên trục hành lang Đông - Tây), tuyến đường Xuyên Á và có 3 cửa khẩu quốc tế với Cam-pu-chia.

Song song với đó, việc phát triển công nghiệp cần theo chiều sâu, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp; phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm. Khuyến khích phát triển dịch vụ logistics; thúc đẩy kinh tế biên mậu.

“Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chuỗi giá trị, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và xuất khẩu; tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp, nhất là gia tăng giá trị sản xuất trên 1 héc-ta, phấn đấu cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, sinh học; phát triển thuỷ sản ở vùng thuận lợi về hạ tầng; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội  

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tập trung cải cách hành chính, nhất là cải thiện xếp hạng PAPI, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tạo sự hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sử dụng, đãi ngộ và thu hút nhân tài để cống hiến cho sự phát triển của Tây Ninh.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân là gốc", nhân dân là trung tâm, mọi chủ chương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Tây Ninh. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị tỉnh Tây Ninh cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng.

"Phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, người đứng đầu cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cấp ủy, tổ chức đảng có sai phạm, khuyết điểm. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh Đại hội có trọng trách bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tham dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, vừa có Đức, vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, "vừa hồng, vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, có năng lực đổi mới sáng tạo, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với các cơ cấu hợp lý.

“Ban Chấp hành khóa mới phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; đồng thời phải có chương trình làm việc từng tháng, quý, năm; xây dựng quy chế làm việc kỷ cương, dân chủ, đổi mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời lựa chọn, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trân trọng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đại hội Đảng rất quan trọng với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa", với khí thế mới của Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đây.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản