Tin mới

Lựa chọn phản biện những vấn đề người dân bức xúc

(Mặt trận) - Ngày 26/1, Hội đồng tư vấn (HĐTV) Khoa học, giáo dục và môi trường UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Quang cảnh hội nghị. 

GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm HĐTV Khoa học, Giáo dục và Môi trường cho biết, trong năm 2020, HĐTV Khoa học - Giáo dục và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về vật chất, tinh thần, tổ chức và hoạt động, góp phần quan trọng để Hội đồng hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Các thành viên HĐTV đều là những người có uy tín trong lĩnh vực Khoa học, Giáo dục, Môi trường, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm cao khi tham gia các hoạt động của Hội đồng. Hội đồng cũng đã mời một số chuyên gia đến báo cáo, tham luận chuyên sâu tại các hội nghị, lựa chọn được các địa điểm đi khảo sát thực tế có tính chất điển hình nên các hoạt động của Hội đồng đạt được yêu cầu đề ra.

“Những đề xuất, kiến nghị, ý kiến của Hội đồng góp ý vào các dự thảo văn kiện đều phản ánh tính thời sự và tính xã hội sâu sắc, có giá trị khoa học và đảm bảo chất lượng tốt, được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu đầy đủ. Qua đó kịp thời tư vấn cho Ban Thường trực góp ý với Đảng, Nhà nước, có thêm những cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới”, GS. TS Nguyễn Lân Dũng nói.

GS. TS Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm HĐTV phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các thành viên HĐTV cũng đề nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ý kiến chỉ đạo không góp ý đối với các văn bản của các cơ quan gửi đến xin ý kiến Mặt trận và yêu cầu thời gian trả lời dưới 15 ngày kể từ ngày Hội đồng nhận được văn bản đề nghị góp ý. Đề nghị Ban Thường trực cho phép tạo điều kiện để Hội đồng lựa chọn nội dung mà xã hội đang quan tâm để phản biện, góp ý tư vấn để các bộ, ngành kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Gs. TS Nguyễn Lân Dũng cũng cho biết, trong năm 2021, HĐTV sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam yêu cầu như: Góp ý các dự án Luật và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực khoa học, giáo dục và môi trường; tổ chức các hội thảo chuyên đề về các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, giáo dục và môi trường có tính thời sự, xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm, có nhiều ý kiến trái chiều; khảo sát, nghiên cứu một số mô hình về các lĩnh vực khoa học, giáo dục và môi trường; tổ chức khảo sát thực tế về bảo vệ môi trường làng nghề tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, TP. Hà Nội; tham gia phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp tổ chức bình chọn “Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu năm 2021”…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản