Tin mới

Luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 6/3, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác Hội đồng tư vấn (HĐTV) về Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; GS TS Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Phối hợp vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị. 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2024, HĐTV về Dân chủ và Pháp luật sẽ tập trung tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong việc thực hiện thể chế, chính sách, pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, phát huy các nguồn lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HĐTV về Dân chủ và Pháp luật cũng tiếp tục tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, nâng cao chất lượng việc tổng hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước; tư vấn các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả để MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam các hoạt động liên quan đến triển khai công tác bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, HĐTV tiếp tục phản ánh thực tiễn, tư vấn cho Ban Thường trực hướng dẫn hệ thống MTTQ Việt Nam thực hiện và góp ý với các cơ quan thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ ở cơ sở; biện pháp cải cách hành chính, xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền XHCN; tập trung nắm bắt tình hình, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để tổng hợp chung.

Tại hội nghị, các thành viên HĐTV về Dân chủ và Pháp luật đã thống nhất những nội dung, chương trình hoạt động toàn nhiệm kỳ; đồng thời đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 gồm: Tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật; tham gia phản biện xã hội; tham gia tư vấn; tham gia giám sát; khảo sát công tác Dân chủ - Pháp luật; tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quang cảnh Hội nghị.

Chào mừng các thành viên được cử tham gia vào HĐTV khóa mới, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, việc tổ chức công bố, ra mắt hoạt động của HĐTV  về Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ mới dựa trên cơ sở của các thành viên đã tham gia từ trước đó, đồng thời có sự bổ sung nhân sự mới cho phù hợp.

HĐTV về Dân chủ và Pháp luật đã thu hút đông đảo đội ngũ GS, TS, các chuyên gia và các nhà khoa học. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận đã tập hợp, phát huy vai trò của các lực lượng, các giai cấp, các tầng lớp, người uy tín, người tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo để tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Việc phát huy vị trí, vai trò của các HĐTV, phát huy tri thức, phát huy kinh nghiệm, phát huy uy tín của các HĐTV để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra được ưu tiên triển khai, làm tốt.

Ra mắt HĐTV về Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ 2019-2020.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, trong nhiều năm qua, HĐTV về Dân chủ và Pháp luật đã tích cực tham gia các nhiệm vụ của Mặt trận; tham gia xây dựng pháp luật, tham gia đổi mới cơ chế, chính sách để Mặt trận thực hiện trách nhiệm của mình bằng nhiều hình thức như: Góp ý, giám sát, xây dựng luật pháp...

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, HĐTV về Dân chủ và Pháp luật sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; góp phần khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong các cơ quan Nhà nước, luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến người dân cũng như tích cực tham gia vào dự thảo quy chế, góp phần tư vấn cho Ban Thường trực, tư vấn cho Đoàn Chủ tịch đề các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của HĐTV.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản