Mặt trận Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, khóa XII

(Mặt trận) - Ngày 2/11, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức thông báo kết quả hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Gần 9.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội trong năm 2022

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Tiếp nhận hiện vật về cố Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài.

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thông báo những nội dung chủ yếu mà Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XII đã thảo luận, làm cơ sở định hướng, tạo sự thống nhất đồng thuận trong nhận thức và hành động.

Theo đó, trong 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án, văn kiện của đại hội. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc...

Trung ương cũng đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm tới 2021-2023.

Nhất trí lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới sang ngày 1/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm, thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự…

Quang cảnh hội nghị. 

Cùng ngày, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) về một số nội dung mới trong Bộ Luật lao động số 45, năm 2019.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản