Tin mới

Mọi chủ chương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

(Mặt trận) - Sáng 2/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, Đảng bộ tỉnh phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, mọi chủ chương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Bình Phước.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Ban Biên tập Trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

Bình Phước ngày 02 tháng 10 năm 2020

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ của tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước,

- Kính thưa quý đại biểu khách mời và toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội!

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện một số cơ quan Trung ương về dự Đại hội đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành Trung ương và địa phương, quý đại biểu và qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí,

Qua nghe diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Báo cáo tổng hợp góp ý các văn kiện, các bài tham luận và qua theo dõi quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Bình Phước, có thể khẳng định: thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc Bình Phước đã chủ động xây dựng “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, phục vụ cho việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; thể hiện tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Kế thừa thành quả của nhiều nhiệm kỳ, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh ước đạt 7,25%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 3.000 USD; thu ngân sách tăng cao, bình quân đạt 22%; ước thu ngân sách năm 2020 đạt 10.000 tỷ đồng, vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.560 triệu USD. Hạ tầng giao thông có bước đột phá, các tuyến giao thông huyết mạch được kết nối liên vùng, lưu thông thuận lợi. Tái cơ cấu kinh tế thực chất hơn, 6 chương trình kinh tế trọng tâm và 12 dự án trọng điểm, các mô hình hợp tác kinh tế và hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi sản xuất, chế biến, đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn cho nhân dân. Thu hút đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới đều tăng ấn tượng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả tích cực; cải cách hành chính được đẩy mạnh, phục vụ nhân dân tốt hơn; quốc phòng, an ninh đảm bảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh giáp biên giới với nước bạn Cam-pu-chia ngày càng phát triển. Phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” đi vào thực chất. Tỉnh Bình Phước đã chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, hạn chế lây lan của dịch bệnh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước về những thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa các đồng chí,

Phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn hạn chế trong Báo cáo đã nêu như: quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ so với các tỉnh trong vùng; vốn đầu tư phát triển còn ít so với nhu cầu, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thị trường không ổn định; công nghiệp phổ biến là chế biến nguyên liệu và gia công, chậm ứng dụng công nghệ tiên tiến; môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thật sự thông thoáng. Đời sống một bộ phận nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến khá phức tạp. Tình trạng khiếu kiện kéo dài của người dân liên quan đến đất đai chưa được giải quyết triệt để. Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng chưa triệt để, còn tình trạng nhũng nhiễu nhân dân và doanh nghiệp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức ở một số nơi chưa chuyển biến mạnh mẽ. Việc bố trí nhân sự theo đề án vị trí việc làm có nơi còn lúng túng. Sự phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra Nhà nước, giám sát của Hội đồng nhân dân, MTTQ chưa đồng bộ. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa thường xuyên.

Những hạn chế trên đây đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải nỗ lực phấn đấu để khắc phục trong thời gian tới. Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, có lộ trình, thời gian thực hiện. Tôi đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận sâu hơn một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần nhận diện, phân tích, đánh giá tình hình của thế giới và trong nước: thế giới đang có những diễn biến nhanh, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn phức tạp và gay gắt hơn. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu. Chúng ta sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kinh tế thế giới có nguy cơ lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch COVID-19. Thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới.

Thứ hai, để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Bình Phước cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng: đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, củng cố, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên. Đoàn kết thống nhất cao, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phải thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ: cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt".

Phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý chí, khát vọng, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao; luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động; tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động, tâm huyết với công việc, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đồng thời, cần xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân.

Thứ ba, đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bình Phước phải phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh là một tỉnh có bề dày lịch sử, văn hóa, nhân dân cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước. Tỉnh có diện tích rộng, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão, lụt, phù hợp phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp quy mô lớn. Bình Phước là địa bàn kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; là một trong những tỉnh quan trọng trong chính sách phát triển các đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tỉnh còn là vùng nguyên liệu cao su, điều, hồ tiêu; chế biến, sản xuất đồ gỗ thành phẩm. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư có giao thông rất thuận lợi để kết nối thông thương với một số nước trong khu vực. Đây là những tiềm năng, lợi thế rất cơ bản để Bình Phước tận dụng khai thác và phát huy.

Bình Phước cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động; ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng lao động tại chỗ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; đầu tư phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực. Phát triển năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, du lịch... kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Chú trọng nâng cao năng suất lao động; phát triển kinh tế số. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài khoa học trong thực tiễn. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; sử dụng, đãi ngộ, bồi dưỡng, thu hút nhân tài để cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của Bình Phước.

Thứ tư, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội: cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.            

Thứ năm, đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững kỷ cương; thực hiện tốt việc phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả, tạo đột phá để phát triển. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, mọi chủ chương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Bình Phước.

Đại hội có trọng trách là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tài, lấy đức là gốc, có uy tín, có triển vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Ban Chấp hành khóa mới phải là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo; xây dựng quy chế làm việc Ban Chấp hành, chương trình công tác nhiệm kỳ, phân công, phân nhiệm đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân, Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; từng tháng, từng quý có đề ra nhiệm vụ, phân công công tác, rà soát kết quả thực hiện. Trên cơ sở phát huy dân chủ, lắng nghe các ý kiến, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời lựa chọn, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kính thưa các đồng chí,

Trong thời khắc quan trọng này, Đại hội khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa", với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với khí thế mới của Đại hội, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, đưa Bình Phước “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ”, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đây.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và quý đại biểu!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản